Tone Marie Olstad

  • Forsker —
  • Malerikonservator

E-post: tone.olstad@niku.no

    Avdeling:
  • Konservering

Tone Marie Olstad er malerikonservator og forsker III, og har vært i NIKU siden 1994.

Hennes hovedarbeidsområder er klima og kirkekunst, skade- og tilstandsvurderinger, farge- og bygningsundersøkelser og internasjonalt samarbeid. I perioden 1994 -2010 sammen med representanter for Riksantikvaren og NTNU var hun ansvarlig for å arrangere og gjennomføre The International Course on Wood Conservation Technology. Hun har deltatt i det internasjonale nettverket Wood science for Conservation of Cultural Heritage i perioden 2007-2011 (COST-action IE0601,) og deltar i -europeisk standardiseringsarbeid knyttet til bevaring av kulturminner (CEN).

Olstad har tidligere vært malerikonservator hos Riksantikvaren (1985-1994). Hun har arbeidet som førstekonsulent ved ABM-utvikling, statens senter for arkiv, bibliotek og museum (NMU 1999-nå en del av Kulturrådet), og vært seksjonsleder for konserveringsseksjonen ved Kulturhistorisk museum, UiO (2004-2006).

Olstad tok fagbrev som møbelsnekker og studerte kunsthistorie ved Universitetet i Oslo før hun avla eksamen som malerikonservator i 1985.

Siste publikasjoner fra Cristin:

Utvalgte prosjekter