Fra altertavlen i Ringsaker kirke. Foto: Birger Lindstad
Altertavle Del av altertavlen i Ringsaker kirke

Altertavlen i Ringsaker kirke

Altertavla i Ringsaker kirke Norges flotteste altertavle og har høy kulturhistorisk verdi. Nå har den behov for behandling.

Prosjektet deles i 2 deler, der forprosjektet er klart mest omfattende, og vil utføres i 2019. Forprosjektet består blant annet av følgende deler:

 • Tilstandsvurdering og dokumentasjon. Skupturscener og malerier.
 • Kartlegging av tidligere behandlinger (1960-80) og endringshistorikk, samt vurdering/evaluering av brukte metoder.
 • Analysepakke: IR, røntgen, UV, bindemiddelanalyse, pigmentanalyse eksternt i tillegg til XRF (sammenligne analysemetoder og verdien de gir). Dendro for datering.
 • Klimaproblematikk: Kartlegging av oppvarmingsregime, gulvvarme etc.
 • Brannsikring: Kartlegge system og gi råd for forebyggende tiltak i samarbeid med kirke og lokalt brannvesen.
 • Slitasje/Stabilitet: Kartlegge utsatthet pga at kirka er en brukskirke, turist- og pilgrimskirke.
 • Digital dokumentasjon:  fotogrammetri av altertavla.

Prosjektleder: Tone Olstad

 • Status
  Under arbeid
 • Oppdragsgiver
  Riksantikvaren
 • Tidsperiode
  2019-2020

Siste nytt