Fotodokumentasjon i Ringsaker kirke

Slik lagde vi en 3D-modell av alterskapet i Ringsaker

Se alterskapet i Ringsaker kirke i 3D her og les mer om fotogrammetri.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

NIKU har som del av et større prosjekt gjennomført fotogrammetri av alterskapet i Ringsaker kirke. Målet har vært å lage en 3D-modell av altertavlen.

– Det ble benyttet en kombinasjon av laserskanning og fotogrammetri. Ved datainnsamling benyttet vi en laserskanner samt fullformat kameraer for å få tilstrekkelig god oppløsning, sier Knut Paasche som er avdelingsleder for Digital arkeologi i Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU).

Laserskanneren genererte en overflate på objektet i form av en punktsky.

– Dette ble så kombinert med bildebasert modellering for å lage en tredimensjonal modell av de digitale to-dimensjonale fotoene, fortsette Paasche.

Metoden er basert på en serie av overlappende fotografier av objektet eller overflaten, som deretter genererte en tredimensjonal modell av selve overflaten.

 

3D-modell av alterskapet

3D-modell av figur fra alterskapet, høyere oppløsning

Film av altertavlen i 3D

Arbeidet ble gjennomført av våre arkeologer Dag-Øyvind Engtrø Solem og Kristoffer Brink.

Arbeidet ble utført gjennom nasjonale oppgaver der RA er bestiller.

Alterskapet i 3D Denne 3D-animasjonen viser både små og store detaljer av Alterskapet. Modell av Dag-Øyvind Engtrø Solem, NIKU.
Dag-Øyvind Engtrø Solem
FotoDag-Øyvind Engtrø Solem i arbeid ved alterskapet i Ringsaker kirke. Foto: Anna Wändahl, NIKU

Fra bilder til 3D-Modell

Metoden gir mulighet til å lage modeller med veldig høy oppløsning.

– I tillegg til å fange alle vinkler er kvaliteten på hvert enkelt bilde avgjørende, sier Dag-Øyvind Engtrø Solem som er en av arkeologene som gjorde arbeidet i Ringsaker kirke.

– I dette spesielle tilfellet tok vi HDR-bilder, altså at hver kameraposisjon ble fotografert med forskjellige blenderåpninger. Dette ble gjort for å fange detaljene i de mørkere områdene, og for å jevne ut den skinnende forgyllingen, sier Engtrø Solem.

 

Altertavlen i Ringsaker 3D-modell av alterskapet. Modellen har lavere oppløsning. For full oppløsning - se 3D filmen.

Digital sikkerhetskopi?

Sluttproduktet gir mange fordeler framfor tradisjonelle foto og eller tegninger.

– Vi får en slags digital sikkerhetskopi i form av digitale filer, som sammen med konservatorenes beskrivelser kan gi grunnlag for å gjenoppbygge dersom noe går tapt, sier Engtrø Solem.

I tillegg nevner han at en kan studere endring over tid ved å gjennomføre dokumentasjonen ved jevne mellomrom.

– 3D-modellen gir også et godt grunnlag for å lage måleriktige tegninger, plan og snitt av alterskapet. Da kan konservatorene også bruke modellen til for eksempel detaljkartlegging av skader, nytt og gammelt og fargesetting, fortsetter han.

Modellen kan også enkelt deles mellom forskere.

– Og ikke minst, Vi får gode muligheter til visualisering og på den måten kunne formidle opplevelser av og kunnskap om altertavlen, sier Engtrø Solem.

St. Hallvard 3D-modell av figur fra alterskapet, høyere oppløsning

Krevende prosjekt

– Altertavlen var et uvanlig krevende objekt å fotografere, med veldig mange detaljer, mange områder skjult fra flere vinkler, komplisert «topografi» med mange hull, og reflekterende gullmaling. Etter egen vurdering har sluttresultatet blitt utmerket, sier Engtrø Solem.

Det var første gang Engtrø Solem og kollega Brink benyttet HDR-teknikk for fotogrammetri. Noe de selv mener fungerte etter planen.

– Koblingen mellom to ulike HDR-teknikker gjorde at vi fikk både veldig detaljerte modeller og relativt virkelighetstro tekstur, sier Engtrø Solem.