Detalj fra dekoren på korskillets side mot skipet, etter sikring av malingen og retusjering. Dekoren består av et skriftfelt i midten, med bibelscener på hver side.
Detalj fra dekoren på korskillets side mot skipet Bildet tatt etter sikring av malingen og retusjering. Dekoren består av et skriftfelt i midten, med bibelscener på hver side.

Behandling av limfargedekor i Tylldal kirke

Langkirken i Tylldal ble innviet i 1736. De fleste vegg- og takflatene i kirken er dekorert og Christian den sjettes speilmonogram fyller nesten hele kortaket. Resten av kortaket er dekorert med klaseskyer og grå og rosa himmel. I skipet er samme type skydekor malt på takflaten mellom kryssende bjelker, noe som gir dekoren her et mer skjematisk preg enn i koret.  Korskillet er dekorert på begge sider, med ranker på korsiden og bibelscener på siden mot skipet. Veggene i skip og kor har malte  blomsterranker, og i sakristiet er det malt nåletrær etter 1700-tallets mote.

Kirkens dekormalte vegger og tak ble dekket med panel og ensfarget maling på 1880-tallet, i tråd med pietismen. Til kirkens 200-års-jubileum i 1936 – og videre på 1950-tallet  – ble dekor på tak og vegger avdekket, samtidig som bevart inventar fra før 1880 ble tilbakeført. Erdmann ledet arbeidet.

Når konserveringsprosjektet ble igangsatt med utprøving av metode i 2019 hadde den malte dekoren hatt behov for behandling i flere tiår allerede. Arbeidet som blir utført 2020 – 2023, er å feste løs maling på korskillet og i himlingen i skipet. Områder der malingen allerede hadde løsnet og falt av ble retusjert. Det ble også svært skjemmende skittskjolder fra renn av vann gjennom taket. Retusjering ble utført med pastellblyant og enkelte steder med vannløselig maling (gouache).

Prosjektleder: Barbro Wedvik

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    Riksantikvaren
  • Tidsperiode
    2019-2023