Altertavlen i Norddal kirke Midtpartiet (korpus) i altertavlen

Alterskapet i Norddal kirke

Alterskapet i Norddal kirke er fra 1500-tallet, men er satt inn i en barokk ramme fra 1600-tallet.  På alteret er Jesus flankert av Maria og Josef. På dørene finner vi malerier av biskopen Maternus og Olav den hellige.

NIKU hadde i 2018 alterskapet og rammen inne på atelieret i Oslo og gjennomførte et større dokumentasjons- og behandlingsprosjekt.

Fremgangen i undersøkelsene, metodeutviklingen og behandlingen ble dokumentert under #altertavleninorddal og på NIKUs konserveringsblogg.

Prosjektleder: Tone Olstad

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Riksantikvaren
  • Tidsperiode
    2018

Siste om Alterskapet i Norddal