Altertavlen i Norddal kirke Midtpartiet (korpus) i altertavlen

Altertavlen i Norddal kirke

Det unike alterskapet i Norddal kirke, i Møre og Romsdal skal restaureres. Skapet er fra 1500-tallet og er satt inn i en ramme fra 1600-tallet.

På alteret er Jesus flankert av Maria og Josef. på dørene finner vi malerier av Maternus og en 1500-talssversjon av Olav den Hellige.

Altertavla er en kompleks og stor gjenstand. Omrammingen er ca 340 cm bred og ca 270 cm høy.

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) skal gjøre et forprosjekt som skal kartlegge endringshitorikk og undersøke netoder for behandling for  å tilrettelegge for direkte, praktisk arbeid i hovedprosjektet.

NIKU vil vise fremgangen i prosjektet i sosiale medier og på nett under #altertavleninorddal og på NIKUs konserveringsblogg

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    Riksantikvaren
  • Tidsperiode
    2017
Altertavlen Hele tavlen inkludert rammen.
Engel Element fra altertavlen
Norddal kirke Norddal kirke (1784) ligger vakkert til i Norddal kommune
Maria Detalj fra Mariaskulpturen på altertavlen.
Transport Altertavlen klargjøres for transport til Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)

Siste om Alterskapet i Norddal