I Domenico Erdmanns fotspor

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) skal gjøre et forprosjekt som skal kartlegge endringshitorikk for altertavlen i Norddal kirke. Da kommer en ikke utenom Domenico Erdmann.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

Altertavla er den viktigste kilden til kunnskap, men andre kilder er viktige for å skaffe til veie mest mulig informasjon.

I fortidsminneforeningens årbok for 1914 (s. 189-191) skriver Domenico Erdmann om «Norddalen kirke, Søndmør».

Erdman beskriver også altertavlen. Om bakveggen i korpus sier han:

« …og denne, som i sin helhet er dækket av indgraverte ornamenter og tidligere har været forgylt, er nu overmalt med et meningsløst naturalistisk landskap».

Utsnitt av dekorErdmanns tegning fra 1922 av et sammensatt utsnitt av dekoren på bakveggen i alterskapet.
Dekoren i dagUtsnitt av dekoren på bakveggen i dag, malt opp i 1922.

I dag står bakveggen i alterskapet med det opprinnelige inngraverte mønsteret, men med Erdmanns patinerte «gull» fra 1922.

Ved våre undersøkelser kunne vi ikke finne noen fargespor etter et malt landskap under Erdmanns malinglag.

Men at landskapet må ha vært der, sees på et fotografi i Riksantikvarens arkiv.

Fotografiet er sannsynligvis tatt av fotograf C. Christensen Thomhav (1857-1937) og i perioden 1900-1910.

Thomhavs «kirkeportretter» finnes fortsatt på plass i en rekke norske kirker.

Altertavlen med landskapUtsnitt av fotografi av interiøret i Norddal kirke (1900-1910). På bakveggen i korpus er det malt et landskap. Dette er har Erdmann delvis fjernet før han har malt dagens patinerte «gull» på bakveggen.

Her er det foreløpig ikke samsvar mellom Erdmann og fotografiets informasjon og resultatet av våre undersøkelser. Enda.

For undersøkelsene er ikke avsluttet – følg med videre.