Hva ligger under de synlige maleriene?

Infrarød stråling gjør det mulig å trenge inn i malinglagene og å vise fenomener som vanligvis ligger skjult. Dette fant konservatorene under middelaldermaleriene på altertavlen fra Norddal.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken

Alterskapets dører ble fotografert av fotograf Birger Lindstad da prosjektet startet opp, som utgangspunkt for NIKUs undersøkelse av maleriene på dørene.

Fotografier ble da også tatt med bruk av ultrafiolett stråling. UV-opptakene vil bli beskrevet på konserveringsavdelingens blogg på konserveringsbloggen.niku.no.

Senere har NIKU undersøkt maleriene og tatt foto med bruk av infrarød stråling (IR).*

Her kommer det litt informasjon om IR opptak generelt og hva vi fant på Norddalmaleriene.

Infrarød fotografering

Infrarød fotografering benytter seg av lange, usynlige, elektromagnetiske bølger. Den infrarøde strålingen gjør det mulig å trenge inn i malinglagene og å vise fenomener som vanligvis ligger skjult.

Når materialene belyses blir noe av lyset absorbert og fremstår mørkt på bildet. En annen del av lyset reflekteres bl.a. fra den lyse bunnen og fremstår som lyst i bildet.

Undertegninger, for eksempel med karbonholdige materialer på lys grundering, fremstår som mørke fordi karbon absorberer IR-stråler svært godt.

Lys som hverken absorberes eller transmitteres lenger inn i malingsstrukturen reflekteres tilbake til kamera og danner bilde.

 

  • Artist multi spektral kamera fra Art Innovation (2006-A0022). infrarød (IR) fotografering, opptaksmodus Nær-infrarød 2 filter (980 – 1100 nm), lyskilde Halogen 2x50W, linse 23mm F/1.4 (Schneider Kreutznach Xenoplan), oppløsning 1360 x 1036 piksler, leveringsformat Tiff filer, forhandler / produsent Art Innovation / Demcon (NL)
IR-bilder fra altertavlen i NorddalIR-bilder øverst viser tydelige undertegninger som er utført med pensel. Vi har ikke analysert bindemiddel og pigment i undertegningen. Skravering er brukt for å markere form og skygge - se nederst på kinn og hake. Undertegningene er like og ser ut til å være utført med samme hånd.
Malerier på altertavlen i NorddalPå Magdalena - til høyre- har maleren stort sett fulgt undertegningern, mens på Margareta - til venstre - er øynene og øret blitt flyttet nedover i forhold til undertegningen. Vi ser undertegningen for øynene over de synlige malte øynene

Billedkvaliteten bestemmes av kontrastgraden mellom absorbert og reflektert lys.

IR-strålene trenger ikke like godt gjennom alle farger og trenger dårligere gjennom tykke enn tynne fargelag.

Deteksjon av undertegninger begrenses dermed av materialets mengde og tykkelsen av malingslagene som ligger over.

Ettersom IR-strålene ikke trenger i gjennom sorte eller mørke fargelag vil alle mørke konturer eller mørke elementer i det synlige fargelaget ”skygge for” informasjon fra det underliggende.

Må sammenlignes med foto

IR-opptak må derfor alltid sammenlignes med vanlig fotografi for å kunne lese informasjonen fra det som ligger under det synlige maleriet.

Fotografiene viser informasjonen både fra undertegningene og det nåværende synlige maleriet, men det som reflekteres av IR-strålene i det underliggende maleriet er først og fremst undertegningene.

Undertegninger er blitt gjort med forskjellig type materialer. Anvendt metode, materialbruk, form og utseende kan brukes for å kjenne igjen skoler eller kunstnere.

Det finnes en rekke publikasjoner på dette temaet for den som er interessert.