Film: Altertavlen i Norddal kirke og historiske endringer.

Arbeidet med altertavlen i Norddal kirke fortsetter. Her forteller malerikonservator Tone Olstad hvordan hun går frem for å finne endringshistorikken

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

NIKU jobber med alterskapet i Norddal kirke for Riksantikvaren, og skal i dette prosjektet finne ut endringshistorikken til den unike altertavlen.

– Det er klart at en gjenstand fra 1510 eller 1520 ikke har gått undret gjennom historien frem til i dag, sier malerikonservator i NIKU Tone Olstad.

Skapet er fra 1500-tallet og er satt inn i en ramme fra 1600-tallet.

Altertavla er en kompleks og stor gjenstand. Omrammingen er ca 340 cm bred og ca 270 cm høy.

Altertavlen i Norddal kirkeAltertavlen slik den fremstår i Norddal kirke, i Vik kommune i Sogn og Fjordane. Foto: Tone Olstad

NIKU skal ikke behandle altertavlen

NIKU skal ikke behandle alterskapet, men konservatorene skal finne ut hva som skal gjøres med det.

– For å gjøre det må vi studere selve skapet, fordi det er der den meste av informasjonen ligger.
I tillegg, så må man gå til kildene, sier Olstad.

Erdmann og Engelstad

Kunsthistorikeren Domenico Erdmann (1879-1940) jobbet med skapet i 1922. Han og Eivind Engelstad (1900-1969), har vært nyttige kilder i arbeidet.

– Erdmann har gjorde på en måte en ‘alt for god jobb’. Malerjobben hans skjuler mange av sporene vi kan bruke, sier Olstad.

Likevel finner konservatorene spor som kan brukes til å tolke historiske endringer i alterskapet.