Trapperomsdør
Trapperomsdør oppgradert etter Byggforsks anvisning Eldre trådglass er beholdt og sikret med plate på baksiden.

Brannsikring av trapperomsdører i gamle bygårder

I de større byene i Norge finnes det mange murgårder fra perioden 1860-1920.  I Oslo er de fleste av disse gårdene, ca. 3000 i antallet, vedtatt bevaringsverdige, og i omtrent halvparten av dem finnes det opprinnelige trapperomsdører bevart.

Hvilke løsninger har man å velge blant når trapperomsdørene i en eldre bygård skal brannsikres? Skal man prioritere å utbedre de gamle dørene, eller bør man erstatte dem med brannklassifiserte kopidører? Hvordan fungerer det å sammenstille gammelt og nytt?

I artikkelen fra prosjektet presenteres hvordan utvalgte kulturminnefaglig relaterte verdier bevares ved fire ulike metoder for oppgradering av dører med hensyn til brann, og det diskuteres hvordan man kan gjøre det enklere for huseierne å få til en vellykket oppgradering.

En smakebit fra artikkelen om tema i tidsskriftet Meddelelser om Konservering (2018) om prosjektet kan leses her.

Prosjektleder: Barbro Wedvik

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Norges forskningsråd
  • Tidsperiode
    2017-2018
Ulike metoder for forbedring og oppgradering Eksempel på oppgradering av trapperomsdør etter Oslo kommunes veileder, sett fra trapperommet. Dør til høyre er blant annet utbedret med brannhemmende maling og brannsikre glass. Vinduene er påklebet folie på utsiden for å hindre innsyn. Dør til venstre måtte ikke utbedres da det i stedet ble laget en sluse med ny dør på innsiden.
Trapperom - dørhåndtak
Opprinnelige håndtak kan tilpasses Veilederne fra SINTEF Byggforsk og Oslo kommune sier at dørhåndtaket på leilighetsdøren må ha kjerne av metall. Dessverre fører dette ofte til at opprinnelige håndtak byttes ut, selv om det i en del tilfeller ville være mulig å utbedre de opprinnelige håndtakene eller å lage kopier med metallkjerne. Bildet viser opprinnelig håndtak i sandstøpt messing og ibenholt.
Endring sett fra innsiden Eksempel på oppgradering av trapperomsdør etter Byggforsks anvisning, sett fra leilighetssiden. I dette eksemplet er hele dørfeltet blitt dekket av plater på innsiden. Sett fra leilighetssiden er dørens karakter totalt forandret. I andre eksempler på oppgradering etter Byggforsks anvisning er ofte kun glass og tynnere tredeler som speilfelter og fris dekket til, slik at dørens hovedform fremdeles er synlig.