Trapperomsdør
Trapperomsdør oppgradert etter Byggforsks anvisning Eldre trådglass er beholdt og sikret med plate på baksiden.

Rømningsdører i kulturhistoriske bygg

I de større byene i Norge finnes det mange murgårder fra perioden 1860-1920.  I Oslo er de fleste av disse gårdene, ca. 3000 i antallet, vedtatt bevaringsverdige, og i omtrent halvparten av dem finnes det opprinnelige trapperomsdører bevart.

Hvilke løsninger har man å velge blant når trapperomsdørene i en eldre bygård skal brannsikres? Skal man prioritere å utbedre de gamle dørene, eller bør man erstatte dem med brannklassifiserte kopidører? Hvordan fungerer det å sammenstille gammelt og nytt?

Arbeidet startet som en del av NIKUs strategisk instituttsatsing (SIS) på bygninger og transformasjon i perioden 2016-2018.

I artikkelen fra SIS-prosjektet presenteres det hvordan utvalgte kulturminnefaglig relaterte verdier bevares ved fire ulike metoder for oppgradering av dører med hensyn til brann, og det diskuteres hvordan man kan gjøre det enklere for huseierne å få til en vellykket oppgradering.

SIS-prosjektet er videreført i FRIC-senterets arbeid med forskning og innovasjon for brannsikring. Les mer på FRIC-senterets hjemmeside.

Flere forskningsresultater fra senteret finner du her.

Aktuelle publikasjoner:

Prosjektleder: Barbro Wedvik

  • Status
    Under arbeid
  • Finansiert av
    Norges forskningsråd
  • Tidsperiode
    2019-2024