Krusifikset fra Gjerstad etter behandling hos konserveringsavdelingen på NIKU
Krusifikset fra Gjerstad Etter behandling hos konserveringsavdelingen hos NIKU

Middelalderskulpturer fra Gjerstad kirke

Tre middelalderskulpturer fra Gjerstad kirke har vært hos NIKU for behandling. Skulpturene hadde svært mye løs maling som ble festet med animalsk lim.

Den originale malingen var svært skadd, og skulpturene hadde vært overmalt. Overmalingen var fjernet igjen, men overflaten som lå under var svært fragmentarisk og nedbrutt. Skadene som fremsto som mest visuelt forstyrrende ble retusjert i strekteknikk slik at publikum lett kan skille mellom original overflate og våre retusjer. Målet var å gi skulpturene et helhetlig uttrykk uten å skjule deres alder.

De originale pigmentene ble analysert med håndholdt røntgenfluorescensapparat.

Prosjektleder: Nina Kjølsen Jernæs

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Riksantikvaren
  • Tidsperiode
    2015-2016
Forsidebeskyttelse fjernes og løs maling festes av NIKUs Anne Apalnes Ørnhøi
Festing av løs maling Forsidebeskyttelse fjernes og løs maling festes av NIKUs Anne Apalnes Ørnhøi
Analyser viser rester av det blå pigmentet azuritt i fôret på kappen til én av helgenene.
Azuritt Analyser viser rester av det blå pigmentet azuritt i fôret på kappen til én av helgenene.
Røntgenfluorescensanalyser av originale pigmenter fra middelalderen
Røntgenfluorescens Røntgenfluorescensanalyser av originale pigmenter fra middelalderen
Middelalderskulpturene tilbake på plass i Gjerstad kirke etter behandling
Tilbake på plass Middelalderskulpturene tilbake på plass i Gjerstad kirke etter behandling
Kristusfigurens føtter etter at retusjeringen er fullført. Retusjene er utført i strekteknikk slik at tilskueren lett skal kunne se hva som er originalt og hva vi har tilført.
Etter retusjering Kristusfigurens føtter etter at retusjeringen er fullført. Retusjene er utført i strekteknikk slik at tilskueren lett skal kunne se hva som er originalt og hva vi har tilført.