Nina Kjølsen Jernæs

  • Forsker —
  • Malerikonservator

Telefonnummer: 41411353

E-post: nina.kjolsen@niku.no

    Avdeling:
  • Konservering

Publikasjoner registrert i Cristin

Nina Kjølsen Jernæs er malerikonservator NKF-N i NIKU.

Jernæs sine hovedarbeidsområder er undersøkelse og tilstandsvurdering av kunst, inventar og interiør. Hun har også lang erfaring med konservering av maleri på lerret og panel, polykrom skulptur, og behandling av interiør med limfargedekor. I NIKU har hun vært prosjektleder for store og små konserveringsprosjekter, med både Riksantikvaren og private eiere som oppdragsgivere.

Hun arbeider også med brannforebyggende tiltak og restverdiredning i eldre bebyggelse, hovedsakelig i kirker. Kulturminner og klimapåvirkninger er også en naturlig del av dette arbeidsområdet. Med arbeidsplass i Arendal har Kjølsen Jernæs Agderfylkene som hovednedslagsfelt.

Jernæs avsluttet sin mastergrad i malerikonservering fra Universitetet i Oslo i 2008, hvor hennes siste semester ble avlagt ved Universität für Angewandte Kunst i Wien.

Utvalgte prosjekter

Artikler