Nina Kjølsen Jernæs

  • Forsker —
  • Malerikonservator

Telefonnummer: 41411353

E-post: nina.kjolsen@niku.no

    Avdeling:
  • Konservering

Publikasjoner registrert i Cristin

Nina Kjølsen Jernæs er malerikonservator NKF-N i NIKU.

Jernæs sine hovedarbeidsområder er undersøkelse og tilstandsvurdering, konservering og restaurering av maleri på lerret og panel, polykrom skulptur (bemalt skulptur), med hovedvekt på kirkekunst. I NIKU har hun vært prosjektleder for store og små konserveringsprosjekter med både Riksantikvaren og private eiere som oppdragsgivere.

Jernæs avsluttet sin mastergrad i malerikonservering fra Universitetet i Oslo i 2008, hvor hennes siste semester ble avlagt ved Universität für Angewandte Kunst i Wien.

Jernæs har gjennom studiet og senere arbeidet med malerier med motivet «Pasjonsvisere», et skandinavisk 1700-talls fenomen som finnes i flere kirker og i privat eie.

Utvalgte prosjekter

Artikler