Nina Kjølsen Jernæs

  • Forsker —
  • Malerikonservator

Telefonnummer: 41411353

E-post: nina.k.jernaes@niku.no

    Avdeling:
  • Konservering

Nina Kjølsen Jernæs er malerikonservator NKF-N og har arbeidet i NIKU siden 2008. Hun har kombinert praktisk arbeid med en forskerstilling siden 2016.

Jernæs sine hovedarbeidsområder er undersøkelse og tilstandsvurdering av kunst, inventar og interiør. Hun har lang erfaring med konservering av maleri på lerret og panel, polykrom skulptur, og behandling av interiør med limfargedekor. I NIKU har hun vært prosjektleder for store og små konserveringsprosjekter, med både offentlige aktører og private eiere og stiftelser som oppdragsgivere.

De siste årene har Jernæs sitt arbeid dreid mot brannforebyggende tiltak og restverdiredning i eldre bebyggelse, hovedsakelig i kirker. Kulturminner og klimapåvirkninger er også en naturlig del av dette arbeidsområdet. Dette er temaer hun bygger videre på i sin forskning, og leder bl.a. et treårig forskningsprosjekt om ekstremhendelser og påvirkning på kulturarven, med fokus på kommunal forvaltning (2021-2023). Med arbeidsplass i Arendal har Kjølsen Jernæs Agder som hovednedslagsfelt.

Jernæs avsluttet sin mastergrad i malerikonservering fra Universitetet i Oslo i 2008, hvor hennes siste semester ble avlagt ved Universität für Angewandte Kunst i Wien.

Utvalgte publikasjoner fra Cristin:

Utvalgte prosjekter

Artikler

Hvitmalt sørlandsidyll – og fargerike bakgårder

Kystbyer med rekke på rekke av hvitmalte hus gir momentant assosiasjoner til sol og sommer. Men ofte er hvitmalingen det man ser fra sjøsiden, mens bakgårdene har en helt annen fargepalett. Hvorfor er det sånn? Dette har NIKU-konservator Nina Kjølsen Jernæs nylig snakket med Aust-Agder Blad om.

Fargevalg på fartøy

Overflatebehandling og fargevalg på verneverdige fartøy et område med mye uutforsket farvann. Dette skriver Nina Kjølsen Jernæs og Barbro Wedvik om på kulturminnebloggen.