Veileder i beredskap og krisehåndtering for ansatte i kommunal, regional og nasjonal forvaltning.

Veileder i sikring, beredskap og krisehåndtering for kulturminner

De siste årene har branner i verneverdige trehusbebyggelser vært hyppige, og de ekstreme nedbørsmengdene som kommer med ujevne mellomrom har vist hvor sårbare vi er for følgene av klimaendringene.

NIKU har utviklet en veileder for sikring, beredskap og krisehåndtering for kulturminner for ansatte i kommunal, regional og nasjonal forvaltning.

Les veilederen her.

Forberedt på ekstremhendelser?

Å forberede oss godt på ekstremhendelser som disse er noe av det smarteste vi kan gjøre for å ta vare på historiske bygninger og kulturmiljøer. 

I et endret klima med mer styrtregn, økt havnivåstigning, økt vannføring i innsjøer og elver, stormflo, skogbranner og ekstrem tørke, er historiske bygninger og kulturmiljøer stadig mer sårbare for ekstreme hendelser og ødeleggelse forårsaket av blant annet flom og brann. 

Eldre bygninger kan ikke gjenoppbygges på samme måte som nyere bygninger, og ved en større skade er kulturhistoriske verdier tapt for alltid.   

Veileder i beredskap og krisehåndtering

Alle kommuner blir gjennom forvaltningen av plan- og bygningsloven samt beredskapsplikten nødt til å arbeide aktivt for å hindre og minimere konsekvenser av klimarelaterte, akutte hendelser. Dette er et komplekst og vanskelig arbeid, både for store og små kommuner.

I dette arbeidet har vern og sikring av historiske bygninger og kulturmiljø en sentral del. De som er ansvarlige for kulturminner i normalsituasjoner har også ansvaret for kulturminner ved en akutt hendelse. Det gjelder uavhengig om det er naturskapte hendelser eller villede handlinger.

Gjennom NIKUs prosjekt Michon (Mitigation measures for cultural heritage from natural and anthropic extreme hazards), har vi sett behovet for å styrke samarbeidet mellom faginstansene kulturminnevern og beredskap, for å kunne støtte opp om beredskapsarbeid og tiltak under en hendelse.

Veilederen gir råd og gode eksempler på hvordan dette kan gjøres. 

Hvem bør lese veilederen? 

Hovedmålgruppen for veilederen er ansatte innen kommunal forvaltning med ansvar for kulturminner og eksisterende bebyggelse, plan- og bygningsenheten(e), samt ansatte med ansvar og arbeidsoppgaver innen sikring og beredskap.

I tillegg er det mange tiltak som ikke kan begrenses til lokalt nivå, og derfor retter håndboka seg også mot regional og nasjonal forvaltning av kulturminner og ansvarlige for regionalt og nasjonalt arbeid med sikkerhet og beredskap.  

Revisjon 

Flere av punktene er i håndboka er «en gang for alle» punkter, og det vil derfor være behov for revisjon. Dette vil NIKU utføre, første revisjon er planlagt desember 2024. 

Vi ønsker også å motta innspill til revisjon. Ta kontakt med Nina Kjølsen Jernæs på epost. 

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    NIKU
  • Tidsperiode
    2021-2023