Interiøret i Sollia kirke skal reddes

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) sender fire konservatorer til Sollia kirke i Stor-Elvdal kommune for å begynne nødvendig og viktig restaureringsarbeid.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

Arbeidet begynner torsdag 18. august og er beregnet til å vare i sju hele dager og er finansiert av Riksantikvaren.

Om kirken og dekorasjonene

Sollia kirke ligger nydelig til i Atndalen mellom Østerdalen og Gudbrandsdalen. Kirken sto ferdig i 1738, og dekorasjonsmaleren Erich Wallin malte kirkerommet i 1745. Taket er dekorert med skyer og blå himmel, med Christian den sjettes monogram i midten.

Billedhuggeren Johan Jørgen Schram skar monogrammet over korskillet. Korskillet er dekorert på begge sider.

Mot øst (vender ut mot skipet) sees scenetepper som dras til hver side, med Guds øye i treenighetstrekanten. Mot vest (i koret) sees vigslingsferden over fra Ringebu.

Da kirken stod nyoppført, ble det holdt preken kun to ganger i året. I bygdene rundt kirken bodde det 9-10 familier som levde av kveg og skogbruk.

På grunn av økt innbyggertall i området, ble kirken utvidet mot vest i 1840.

KorskilletKorskillet mot øst
SkaderAvskalling av maling

Tidligere restaureringsarbeid

I 1908-09 ble dekoren i kirken restaurert av dekorasjonsmaleren Albert Tønnesen. En restaurering ble også foretatt i 1938 til kirkens 200-års jubileum, men det er uvisst hva som ble utført av arbeid da det ikke er funnet noen rapporter eller notater fra dette arbeidet.

I 2007 var Riksantikvaren sammen med NIKU på befaring i kirken for å tilstandsvurdere kirkens inventar. Det ble det påpekt at flere deler av inventaret og det malte interiøret var i dårlig stand. I 2011 var to konservatorer fra NIKU i kirken for å utføre tester på hva som kunne gjøres med gjenstandene og interiøret som var i dårligst stand.

Arbeidet som skal gjøres i 2016

Korskillet og taket er opprinnelig malt med limfarge, som er en maling bestående av animalsk lim og pigmenter. Det er en vannløselig og matt maling, og det gjør overflaten svært utsatt i et kirkeinteriør.

Klimatiske påvirkninger i form av oppvarmet kirkerom til bruk ved gudstjenestene ser vi ofte er en ekstra belastning for slike malte interiører. Det gjelder også trolig for Sollia kirke. Det er løs maling på korskillet og i taket i kirkeskipet.

I perioden 18.-24 august skal NIKU feste løs maling på begge sider av korskillet, som er et område som fremstår i dag med original maling fra 1738. Vi skal også retusjere skjemmende skader ved å male inn i flekker der malingen har løsnet og falt av.

Interiør - Sollia kirke Foto: Birger R. Lindstad, juni 2016

Taket blir kanskje den neste store jobben?

Taket krever noe mer forarbeid. Siden det er blitt utført restaurering både i 1909 og muligens også i 1938 i dette området, så er det utfordrende å finne en metode for å feste løs maling.

NIKU skal gjøre videre metodeutprøving, samt dokumentere hvor mye løs maling som faktisk finnes i taket og hvordan det kan ha en sammenheng med senere restaurering. Deretter vil NIKU gi råd om hva som bør gjøres med taket i kirkeskipet.

Riksantikvaren gir støtte til kirken for å utføre arbeidet som skal utføres i år.

Følg med på NIKU.no og på www.facebook.com/nikunorway for oppdateringer fra arbeidet med interiøret i Sollia kirke