Hølenselva Hølenselva er ett av områdene som vi skal arbeide med i NATURACT. Foto: Chris Nyborg CC BY-SA 3.0 Wikimedia Commons.

Naturbaserte løsninger som klimatilpasningstiltak (NATURACT)

Gjennom Norges Forskningsråds utlysning kalt «stort, tverrfaglige forskningsprosjekt», ble NATURACT igangsatt i 2021 med det mål å finne gode tverrfaglige, naturbaserte løsninger for klimatilpasning ved sikring av sårbare landskap og kulturmiljøer. Det legges stor vekt på tverrfaglig samarbeid og konsortiet lener seg på tilnærmingen «Systems Oriented Design» som metodikk for samhandling.

NIKU bidrar med kulturminnekompetanse og erfaring med klimatilpasningstiltak. Vi leder workshops i tre utvalgte områder for å fange opp refleksjoner og holdninger til kulturverdier, tidligere bruk av områdene, endring av landskapet, risiko for tap, samt muligheter for å fremheve spor av fortiden når alternative naturbaserte løsninger skal utredes.

Prosjektleder for NIKUs arbeid er Nina Kjølsen Jærnes (konserveringsavdelingen). Prosjektmedarbeidere er Veronique Simon (avdeling for kulturarv og samfunn) og Erlend Kirkeng Jørgensen (nordområdeavdelingen).

Konsortiet er ledet av NGI, der NIKU deltar sammen med AHO, NORCE og NTNU.

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    NGI
  • Tidsperiode
    2021-2026