Véronique Simon

  • Arkitekt —
  • Forsker

Telefonnummer: 45248365

E-post: veronique.simon@niku.no

    Avdeling:
  • Bygning

Véronique Karine Simon Nielsen er arkitekt/landskapsarkitekt og forsker II, og ble ansatt i NIKU i 2015.

Hun er utdannet arkitekt (DPLG) fra Arkitekt- og designhøgskole i Grenoble, Frankrike (ENSAG), og har en Ph.d. i landskapsarkitektur fra Norges Miljø- og Bioventaskapelige Universitet (NMBU). Véronique har jobbet både på regional- og universitetsnivå, i den private sektor og som frilans kunstner i Frankrike og i Norge. Som kunstner startet hun vro-icon Designs (ENK) i 2016.

Hennes forskning dreier seg om landskap, kulturmiljø, (immateriell) kulturarv og verneområder, og er spesielt knyttet til forvaltningsproblematikk og samspillet mellom kultur- og naturverdier i sårbare miljøer som fjellbygdene, beitelandskap og utmark. Gjennom ulike stillinger har hun tilegnet seg omfattende kunnskaper i landskapsanalyse, deltakelsesprosesser og kreativ kvalitativmetodikk som spiller en stor rolle i hvordan hun gjennomfører sitt arbeid som forsker. Hun har erfaring med konseptutvikling og mulighetsstudier. I tillegg er hun aktiv som kunstmaler, med kompetanse i både tradisjonelle og digitale metoder. Véronique bruker kunsten i forskningen, og har også laget illustrasjoner og billedkunst til flere NIKUs prosjekter og artikler.

For tiden leder Véronique MILJØFORSK-forskerprosjektet PARKAS (støttet av Norges Forskningsråd) om offentlig tillit til politiske beslutninger og forvaltning i nasjonalparker (herav, Hardangervidda og Saltfjellet-Svartisen nasjonalparker). Samtidig deltar hun i en rekke andre nasjonale forskningsprosjekter (bl.a. FOODCOAST og RUVIVAL) og i oppdragsbaserte prosjekter (herav Nordisk ministerråd om klimatiltak og kulturarv), rettet mot natur- og kulturforvaltning, kulturarv som ressurs, og klima- og miljø-relaterte problemstillinger. Véronique arbeidet også i CHeriScape JPI-CH prosjekt (2014-2016) hvor hun hadde ansvar for Norges del ifra 2015.

 

Utvalgte publikasjoner fra Cristin:

Utvalgte prosjekter

Artikler