Véronique Simon

  • Arkitekt —
  • Forsker

Telefonnummer: 45248365

E-post: veronique.simon@niku.no

    Avdeling:
  • Kulturarv og samfunn

Publikasjoner registrert i Cristin

Véronique Karine Simon er arkitekt og forsker II, og ble ansatt i NIKU i 2015.

Hun har diplom nasjonal DPLG i arkitektur fra École nationale supérieure d’architecture de Grenoble i Frankrike, og en PhD i landskapsarkitektur fra Universitetet for miljø og biovitenskap på Ås fra 2012. Hun har tidligere arbeidet som arkitektkonsulent i Frankrike (2002-2005), og som arkitekt og landskapsarkitekt i det private i Norge (2013-2015).

Hennes hovedarbeidsområder er landskap og landskapsanalyse, konseptutvikling, mulighetsstudier og medvirknings- og planleggingsprosesser. Hun har tilegnet seg erfaring fra arkitektoniske registreringer i urbant miljø, samt undersøkelser og analyser av byer og tettsteder. Hun har også erfaring i arealplanlegging og reguleringsprosesser. I tillegg har hun lang erfaring med illustrasjonsteknikk og tegningsmetoder, både tradisjonelle og programbaserte. Hennes kompetanseområde er spesielt knyttet til utviklingsproblematikk og planleggingsprosesser i sårbare miljøer. Hennes forskning fokuserer på hvordan rom oppstår som resultat av ulike aktiviteter og hvordan miljøer forstås, brukes og tillegges betydning. Hun arbeider med utvikling av analysemetoder som gir mulighet for å analysere kvaliteter og verdier.

Hun deltar for tiden i en rekke forskningsprosjekter og oppdragsbaserte prosjekter rettet mot planlegging og konsekvensutredninger, og analyser av kulturminner og -miljøer.