Porsanger er et av de tre områdene langs norskekysten som undersøkes Foto: Arnstein Rønning, Wikimedia Commons CC-BY-SA-3.0

FOODCOAST

FOODCOAST: “Coastal foodscapes – a place-based perspective on heritage rooted in coastal ecosystems”

Norskekysten står ovenfor en rekke miljø- og samfunnsmessige utfordringer som klimaendring, miljøødeleggelse, intensivert arealbruk, og fraflytting. FOODCOAST skal studere matproduksjonen med hovedfokus på forvaltning av landskap der mat er produsert, men også de sosiale og kulturelle rammene for aktiviteter. Det overordne målet til FOODCOAST er å peke på alternative veier mot en bærekraftig og helhetlig forvaltning av kulturlandskap og naturmiljø med utgangspunkt i ulike produksjonsmønster for mat i kystområdene.

FOODCOAST sammenligner tre områder i Norge: Værlandet (Vestland), Porsanger (Troms og Finnmark), og Salten (Nordland).

NIKU er ansvarlig for forskningen gjennomført i Porsanger. Det sjøsamiske samfunnet og deres tradisjoner er i fokus. NIKU har begynt å kartlegge Porsanger kystområdet ved hjelp av det sjøsamiske senteret i Billávuotna – Mearrasiida.

FOODCOAST er en tverrfaglig forskergruppe. Forskingsprosjektet er ledet av NIVA (Norsk institutt for vannforskning), og blir gjennomført i samarbeid med Nordlandsforskning, NIKU, UiT – Norges Arktiske Universitet og Sveriges landbruksuniversitet.

Leder NIKU: Véronique Karine Simon Nielsen

Medarbeider (NIKU/UiT): Camilla Brattland

Seniorforsker (emeritus, NIKU): Einar Eythórsson

 

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    Norges forskningsråd - MILJØFORSK
  • Tidsperiode
    2019-2022