PARKAS (Building trust to environmental policy as catalyst for a green transition) er et tverrfaglig forskningsprosjekt finansiert over fire år (2018-2021) gjennom Norges forskningsråds MILJØFORSK-program.

PARKAS

PARKAS (Building trust to environmental policy as catalyst for a green transition) er et tverrfaglig forskningsprosjekt finansiert over fire år (2018-2022) gjennom Norges forskningsråds MILJØFORSK-program.

PARKAS er ledet av NIKU med forskere fra NIVA, NIBIO og Nordlandsforskning, samt en gruppe utenlandske forskerkollegaer fra flere europeiske land. Vi utforsker hvordan naturmangfold, kulturhistoriske verdier og andre miljøgoder kan forvaltes på en helhetlig måte som bidrar til å oppnå politiske mål om et bærekraftig samfunn gjennom grønn omstilling.

Utgangspunktet for prosjektet er at tillit i befolkningen til politiske beslutninger og forvaltning er avgjørende for å oppnå grønn samfunnsomstilling. I prosjektetundersøker vi forvaltningsordningen for naturvernområder, med Hardangervidda og Saltfjellet-Svartisen nasjonalparker som case, for å finne løsninger som sikrer slike områder som miljøressurs og gode for samfunnet i sin helhet uten at det går ut over lokale bruksinteresser og verneverdier.

 

Sluttseminar

1.-2. juni 2022 holdes prosjektets sluttseminar med tema «Bygge tillit til miljøpolitikk som katalysator for en grønn omstilling». Hold av datoen, nærmere informasjon kommer.

PARKAS kan følges nærmere på prosjektets egne nettsider.

  • Status
    Under arbeid
  • Finansiert av
    Norges forskningsråd
  • Tidsperiode
    2018-2022

Nyheter og aktiviteter