PARKAS-prosjektet har blitt invitert til Finse for å holde presentasjon på Fellesmøtet for Forvaltninga av Hardangervidda nasjonalpark (NP) den 24. og 25 april 2018.

PARKAS invitert til Finse

PARKAS-prosjektet har blitt invitert til Finse for å holde presentasjon på Fellesmøtet for Forvaltninga av Hardangervidda nasjonalpark (NP) den 24. og 25. april 2018.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken

Torgrim Sneve Guttormsen og Véronique Karine Simon (NIKU) skal onsdag 25. april til Finse (Hardangervidda Nasjonalpark) for å møte forvaltninga.

De ble bedt om å holde en presentasjon om det påbegynte tverrfaglig MILJØFORSK-forskerprosjekt PARKAS. Simon, som er prosjektleder, skal introdusere hovedlinjene i prosjektet og Guttormsen skal skissere arbeidet om kartlegging av forvaltningssystemet i nasjonalparksområdene Hardangervidda og Saltfjellet-Svartisen.

Fellesmøtet for forvaltninga av Hardangervidda NP 2018

Fellesmøtet samler viktige aktører involvert i forvaltningen av Hardangervidda NP, bl.a. Fylkesmannen i Buskerud, Hordaland og Telemark, flere Fylkeskommuner, og representanter fra tilsynsutvalget, Statens Naturoppsyn, Miljødirektoratet, Fjellstyrene, Statskog, og DNT. De skal diskutere Hardangervidda NP forvaltning med nærmere fokus på forvaltningsmodell, besøksstrategi og ferdselsproblematikk.

Mange av myndighetene tilstede er en del av en referanse-gruppe i PARKAS-prosjektet og Guttormsen og Simon gleder seg til å treffe dem for første gang.

De fire partnere i PARKAS (NIKU, NIVA, NIBIO og Nordlandsforskning) setter pris på interessen prosjektet allerede får i tidlig fasen og ser frem til kommentarene våre foredragsholdere vil få på onsdag.

Les mer om PARKAS på prosjektets nettside