Veiholmene og vindmøller. Foto Kjell Jøran Hansen (CCBYSANC)
Fiskeværet Veiholmen og vindmøllene på Smøla Foto: Kjell Gøran Hansen (CC-NC-BY-SA)

Hvordan påvirker klimatiltak kulturarven?

De nordiske landene gjennomfører ulike tiltak for å redusere effekten av klimaforandringene og for å redusere klimagassutslippene. Tiltakene skal skape mer bærekraftige nordiske samfunn.

Hvordan påvirkes kulturarven av de ulike klimarelaterte tiltakene? Kulturarven vår er sårbar for forandringer, enten det er bygde kulturminner, kulturlandskap eller arkeologiske kulturminner. Vi har liten oversikt over hvordan klimarelaterte tiltak påvirker kulturarven vår i positiv eller negativ grad. Prosjektet har undersøkt tiltakenes direkte, indirekte eller visuell påvirkning på kulturarven.

I prosjektet har vi vurdert risiko for kulturarven av gjennomførte klimarelaterte tiltak i de nordiske landene. Vi har også redegjort for gode eksempler på tiltak som ikke forringer kulturarven, og påpekt eventuelle mangler på dette.

Rapporten kan leses her.

Prosjektleder: Annika Haugen

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Nordisk ministerråd
  • Tidsperiode
    2021