Veiholmene og vindmøller. Foto Kjell Jøran Hansen (CCBYSANC)
Fiskeværet Veiholmen og vindmøllene på Smøla Foto: Kjell Gøran Hansen (CC-NC-BY-SA)

Hvordan påvirker klimatiltak kulturarven?

De nordiske landene gjennomfører ulike tiltak for å redusere effekten av klimaforandringene og for å redusere klimagassutslippene. Tiltakene skal skape mer bærekraftige nordiske samfunn.

Hvordan påvirkes kulturarven av de ulike klimarelaterte tiltakene? Kulturarven vår er sårbar for forandringer, enten det er bygde kulturminner, kulturlandskap eller arkeologiske kulturminner. Vi har liten oversikt over hvordan klimarelaterte tiltak påvirker kulturarven vår i positiv eller negativ grad. Prosjektet skal se på tiltakenes direkte, indirekte eller visuell påvirkning på kulturarven.

I prosjektet skal vi vurdere risiko for kulturarven av gjennomførte klimarelaterte tiltak i de nordiske landene. Vi skal også redegjøre for gode eksempler på tiltak som ikke forringer kulturarven, og påpeke eventuelle mangler på dette.

Prosjektleder: Annika Haugen

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    Nordisk ministerråd
  • Tidsperiode
    2021