Annika Haugen, NIKU

Annika Haugen

  • Avdelingsleder —
  • Forsker

Telefonnummer: 41643690

E-post: annika.haugen@niku.no

    Avdeling:
  • Bygning

Annika Haugen er sivilingeniør, har doktorgrad, er forsker II, og har vært i NIKU siden 1997.

Hennes hovedarbeidsområder er klimatekniske problemstillinger i eldre bygningskonstruksjoner og tekniske problemstillinger relatert til murkonstruksjoner. I senere år har hun også arbeidet med de utfordringer som klimaforandringene og energisparetiltak medfører før den eldre bygningsmassen. Hun arbeider i Bygningsavdelingen i NIKU.

Haugen har tidligere arbeidet på arkitektkontor i Sverige og hos Riksantikvaren i Oslo. I tillegg har hun vært doktogradsstipendiat på Arkitekthøgskolen i Oslo og tok i 1997 doktorgraden med avhandlingen ”Uppvärmning och bevarande av medeltida stenkyrkor, en byggnads-och klimatteknisk studie av naturstensmurverk”.»

Utvalgte publikasjoner fra Cristin:

Utvalgte prosjekter