Restverdiredning

NIKU kan bidra med kunnskap om førstehjelp til våte, nedsotete og skitne kunstgjenstander og kulturminner.

Les mer om restverdiredning på tjenstesiden.