Hvordan beskytte prekestol og altertavle mot brann Hvilke enkle tiltak kan man gjøre for å beskytte denne kombinerte prekestol og altertavle i tilfelle brann? Foto fra Vegårshei kirke

Beskyttelse av historiske interiører for brann- og vannskader

I forbindelse med avslutningskonferansen til det flerårige internasjonale prosjektet Adapt Northern Heritage, skrev Kjølsen Jernæs en artikkel om hvordan man kan beskytte historiske interiører fra skader knyttet til klimaendringer.

Det er skrevet mange veiledere for preventivt arbeid mot skader fra ekstremhendelser som brann og flom, når det gjelder inventar så er de ofte rettet mot museer som har ekspert-personell på håndtering av kunst og historiske gjenstander.

Artikkelen presenterer en sjekkliste med enkle tiltak som kan redusere skader, og som kan brukes av eiere og forvaltere uten erfaring og kompetanse på kulturarv. Det legger særlig vekt på fastmontert interiør og hva som trengs av videre kunnskap.

Les artikkelen her.

I filmen under kan dere også se Nina Kjølsen Jærnes presentasjon av arbeidet under Adapt Northern Heritage-sluttkonferansen mai 2020.

Prosjektleder: Nina Kjølsen Jernæs

  • Status
    Ferdigstilt
  • Finansiert av
    Norges forskningsråd
  • Tidsperiode
    2019-2020