Beredskapsmøte Ringsaker kirke
Arbeidsmøte i Ringsaker kirke Arbeidsmøte i Ringsaker kirke med representanter fra kirken og lokal og sentralt brannvesen inkludert restverdiredningstjenesten. September 2020.

Beredskap i historiske bygg

Som en del av et robust beredskap i historiske bygg, er det viktig å planlegge for ekstremhendelser, ha oppdaterte planverk og klare ansvarsområder.

Kirker og andre historiske bygg er utsatt for ekstremhendelser som eksempelvis skred, ulike vannskader og brann. I tillegg til forebygge og skademinimerende tiltak i form av tekniske og bygningsmessige tilpasninger, så er det organisatoriske en viktig del av den robuste beredskapen.

NIKU planlegger og gjennomfører møter på tvers av fagfelt og forvaltningsnivåer for å legge til rette for gode medvirkningsmøter der målet er todelt; skaffe en oversikt over dagens status og risiko, samt å se på mulige løsninger for å bedre beredskapen og lage verdibergingsplaner for inventar.

Media om prosjektet:

Prosjektleder: Nina Kjølsen Jernæs

  • Status
    Under arbeid
  • Finansiert av
    Riksantikvaren/KA - Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
  • Tidsperiode
    2020-

Siste nytt

I beredskap for kulturminner etter ekstremværet «Hans» 

Ekstremværet «Hans» blåste i forrige uke gjennom et område med høy tetthet av kulturhistoriske bygninger. Her befinner blant annet mange av Norges 28 bevarte stavkirker seg. Fagfolk ved NIKUs beredskapstelefon står hver dag parat til å gi råd om hvordan man i best mulig grad kan begrense skadeomfanget på kulturhistoriske viktige bygninger og inventar.

Brannøvelse i middelalderkirke

Hvor godt forberedt er vi om en kirke skulle brenne? I Tromøy kirke har NIKU sammen med Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, kirken, brannvesen og restverdiredningstjenestene gjennomført en realistisk brannøvelse, hvor det å ta vare på verdifulle kulturminner var en vesentlig del av øvelsen.