Beredskapsmøte Ringsaker kirke
Arbeidsmøte i Ringsaker kirke Arbeidsmøte i Ringsaker kirke med representanter fra kirken og lokal og sentralt brannvesen inkludert restverdiredningstjenesten. September 2020.

Beredskap i historiske bygg

Som en del av et robust beredskap i historiske bygg, er det viktig å planlegge for ekstremhendelser, ha oppdaterte planverk og klare ansvarsområder.

Kirker og andre historiske bygg er utsatt for ekstremhendelser som eksempelvis skred, ulike vannskader og brann. I tillegg til forebygge og skademinimerende tiltak i form av tekniske og bygningsmessige tilpasninger, så er det organisatoriske en viktig del av den robuste beredskapen.

NIKU planlegger og gjennomfører møter på tvers av fagfelt og forvaltningsnivåer for å legge til rette for gode medvirkningsmøter der målet er todelt; skaffe en oversikt over dagens status og risiko, samt å se på mulige løsninger for å bedre beredskapen og lage verdibergingsplaner for inventar.

Media om prosjektet:

Prosjektleder: Nina Kjølsen Jernæs

  • Status
    Under arbeid
  • Finansiert av
    Riksantikvaren/KA - Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
  • Tidsperiode
    2020-

Siste nytt

Brannøvelse i middelalderkirke

Hvor godt forberedt er vi om en kirke skulle brenne? I Tromøy kirke har NIKU sammen med Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, kirken, brannvesen og restverdiredningstjenestene gjennomført en realistisk brannøvelse, hvor det å ta vare på verdifulle kulturminner var en vesentlig del av øvelsen.