Berging av ukrainsk kulturarv Monumenter tildekket med sandsekker for beskyttelse er et vanlig syn i Ukraina. Her i Kyiv. Foto: Colorbox

Bistår EU i sikring av kulturmiljø i Ukraina

Forrige uke startet arbeidet i EU-kommisjonens ekspertgruppe for ivaretakelse av ukrainsk kulturarv. NIKU er med i gruppen med to konservatorer.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

EU-kommisjonens ekspertgruppe på kulturarv har dannet en undergruppe som skal arbeide med sikring av kulturmiljø i Ukraina. Gruppens mandat er foreløpig under arbeid da de hadde et konstituerende møte 12. Juni. Ekspertgruppen skal i hovedsak gi råd og innspill til hvordan EU best kan bistå ved gjenoppbygging av kulturarven etter at krigen er slutt.

Nina Kjølsen JernæsKjølsen Jernæs jobber særlig med kulturminner, beredskap og restverdiredning.

NIKU har blitt oppnevnt til å være en del av denne gruppen, som består av 26 medlemmer med ekspertise på kulturarv, verdiberging og gjenoppbygging. NIKU er representert i gruppen med konservatorene Nina Kjølsen Jernæs og Kjersti Marie Ellewsen.

– Gruppen består av fagfolk med kjennskap til tidligere gjenoppbyggingsfaser etter krigshandlinger, kunnskap om Ukrainsk kulturarv og forvaltningssystemer, og flere spesialiserte fagområder med erfaring fra praktisk arbeid, restverdiredning og skadebegrensning, Nina Kjølsen Jernæs.

– Vi vil bistå med erfaring og kompetanse fra Norge, men ser også frem til å lære mye av de andre deltagerne som vi igjen kan dele med den norske forvaltningen, sier Kjersti Marie Ellewsen,

Forebygging, beredskap og gjenoppbygging

Kjersti Marie EllewsenEllewsen leder NIKUs konserveringsavdeling, og er en av NIKUs medlemmer i ekspertgruppen.

Forrige uke hadde ekspertgruppen sitt første arbeidsmøte. Gruppen skal arbeide med å samle gode eksempler og anbefalinger fra tidligere gjennomførte gjenoppbygginger, som innebærer å se på alle tre faser som relevant for Ukraina; forebyggende tiltak, beredskap og gjenoppbygging.

Anbefalingene skal være på operasjonelt nivå, og kan inneholde passende metodikk, prinsipper og retningslinjer for å lede relevante prosjekter og initiativer i fremtiden.

NIKUs bidrag inn i arbeidet handler spesielt om bevaring av kulturminner med bemalte overflater, kunst, interiør og skulpturer, samt vår erfaring innenfor beredskapsarbeid med kulturhistorisk fokus.

– Arbeidsgruppen er klar over de utfordringer som oppstår når man forsøker å verne om kulturarv i et land som står midt i en humanitær krise. Dette er et krevende og svært viktig arbeid for at EU kan koordinere de prioriterte oppgavene som etter hvert blir aktuelle, fortsetter Kjølsen Jernæs.

– I Norge har krigen i Ukraina satt fokus på viktige mangler i egen beredskap, og Riksantikvaren har startet opp et viktig arbeid med å følge Haag-konvensjonens andre protokoll som sier at vi er forpliktet til å beskytte kulturarven vår både mot krigshandlinger, men også mot krisehendelser i fredstid. Arbeidet i EU gir oss viktige innspill til dette arbeidet, avslutter Ellewsen.