Kjersti Marie Ellewsen

  • Avdelingsleder

Telefonnummer: 913 52 061

E-post: kjersti.ellewsen@niku.no

    Avdeling:
  • Konservering

Kjersti Marie Ellewsen er avdelingsleder for konserveringsavdelingen og har jobbet i NIKU siden september 2020.

Kjersti er utdannet gjenstandskonservator ved Universitetet i Oslo, og har også arkeologi og sosialantropologi i sin grad. Hun har jobbet som arkeologisk konservator ved Kulturhistorisk Museum, hvor hun blant annet jobbet med gjenstandsmateriale fra middelalderbyene i Oslo og Tønsberg. Hun jobbet også i en periode som ansvarlig for museets eksterne magasin.

Fra 2011 jobbet hun hos Riksantikvaren som rådgiver innen bygningsvern i store og små restaureringsprosjekter, først og fremst på kirker. Der var hun spesielt involvert i rådgivning innen oppvarming og inneklima, tradisjonelle malingstyper og konservering av kirkekunst. Hun har vært engasjert i beredskapsarbeid siden 2008, og var leder i FORK (Forum for kriseberedskap og restverdiredning av kunst og kulturminner) fra 2014-2020.

Kjersti leverte sin master i 2019 som omhandlet saltskader i treverk med utgangspunkt i Urnes stavkirke.

Utvalgte publikasjoner fra Cristin: