Kjersti Marie Ellewsen

  • Avdelingsleder

Telefonnummer: 913 52 061

E-post: kjersti.ellewsen@niku.no

    Avdeling:
  • Konservering

Kjersti Marie Ellewsen er avdelingsleder for konserveringsavdelingen og har jobbet i NIKU siden september 2020.

Kjersti er utdannet konservator ved Universitetet i Oslo. Tidligere har hun jobbet i 10 år ved Kulturhistorisk Museum med konservering av arkeologiske funn, blant annet fra middelaldergravinger i Oslo og Tønsberg, og også funn fra Kaupang utenfor Larvik. Hun jobbet også i en periode som ansvarlig for museets eksterne magasin.

Fra 2011 til  2020 jobbet hun hos Riksantikvaren som rådgiver innen bygningsvern i store og små restaureringsprosjekter, først og fremst på kirker. Der var hun spesielt involvert i rådgivning innen oppvarming og inneklima, tradisjonelle malingstyper og konservering av kirkekunst. Hun var leder i FORK (Forum for kriseberedskap og restverdiredning av kunst og kulturminner) fra 2014-2020.

Kjersti har forsket på saltskader i treverk, og på hvordan et lavere oksygeninnhold kan virke bevarende på gjenstander.