Roald Amundsens hjem Uranienborg Bygningen ble fredet av Riksantikvaren i 2018. Foto: Edvard Undall/NIKU 2023

Tilstandsanalyse av Roald Amundsens hjem

På oppdrag fra Museene i Akershus har NIKU kartlagt den tekniske tilstanden for hovedhuset på eiendommen Uranienborg, som var Roald Amundsens hjem fra 1908 til hans død i 1928. Flere av Amundsens ekspedisjoner ble planlagt her, og uthusbygningene har delvis fungert som depot for ekspedisjonene. Hovedbygningen står slik den var på Amundsens tid, både utvendig og innvendig.

Bebyggelsen ligger ned mot sjøen, og omfatter hovedbygning, vaktbolig, flere uthus, natursteinsbrygge med badehus, lysthus og et hundehus. Hovedbygningen på eiendommen ble sannsynligvis reist omkring 1860 og ble rundt århundreskiftet påbygget i sveitserstil. Anlegget med utomhusareal og bygningenes eksteriør og interiør fremstår som et svært tidstypisk sveitserstilanlegg fra perioden 1870-1920.

Prosjektleder: Edvard Undall

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Museene i Akershus
  • Tidsperiode
    2023