Edverd Undall

Edvard Undall

  • Bygningsantikvar

Telefonnummer: 900 18 695

E-post: edvard.undall@niku.no

    Avdeling:
  • Bygning

Edvard Undall er bygningsantikvar og ble ansatt i NIKU i 2019. Han har studert teknisk bygningsvern og restaurering, historie og kunsthistorie.

Undall har omfattende erfaring med praktisk bygningsvern og med kulturminneforvaltning som rådgiver i Akershus fylkeskommune.

Han har jobbet som håndverker på Norsk Folkemuseum med bevaring av den norske kulturarven i praksis, og da spesielt med trebygninger.

Undall har blant annet vært sentral i utviklingen av kursrekker for Akershus bygningsvernsenter innen tradisjonshåndverk og bygningsvern.

Hans fagområde er teknisk bygningsvern, og innbefatter blant annet bygningsarkeologi, skade- og tilstandsvurdering av bygninger og konstruksjoner, nedbrytning av konstruksjoner og materialer, forvaltning av kulturminner.

Utvalgte prosjekter