Folldal gruver Rester av vaskeriet, som ble bygd ved oppstart av gruvedriften i 1907. Foto: Edvard Undall/NIKU 2020.

Folldal gruver – kulturminneregistrering

I forbindelse med at Riksantikvaren varslet fredning av Folldal Gruver, ble NIKU engasjert av Norges geotekniske institutt (NGI) til å foreta kulturminneregistrering innenfor to definerte velteområder i gruveanlegget.

NIKUs oppdrag omfattet en kulturminnefaglig kartlegging av to arealer av gruveområdet. Kartleggingen bestod av arkivundersøkelser, kartfesting, registrering av kulturminner med kortere tekstbeskrivelser, samt fotodokumentasjon. Etter dialog med Riksantikvaren ble kartfesting av kulturminnene gitt prioritet. I tråd med Riksantikvarens anvisninger er funnene dokumentert, men ikke tolket eller verdivurdert.

Gruvedrift med kobberutvinning i Folldal startet opp i 1748 og pågikk gjennom en drøy hundreårsperiode frem til 1878, og senere fra 1906 til 1941. Hovedgruva består av et antall sjakter som er lokalisert og markert i terrenget av Stiftelsen Folldal Gruver. I det nedre gruveområdet ved Gorrbekken lå det i perioden 1850-1870 en smeltehytte og en kobbervitriolfabrikk. På grunn av kontinuerlige omkalfatringer i terreng og bygde strukturer gjennom driftsperiodene og senere, fremstår løsfunnene, med enkelte unntak, som fragmenterte og vanskelig lesbare.

Prosjektleder: Edvard Undall

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Norges geotekniske institutt (NGI)
  • Tidsperiode
    2020