Inngangsportalens utside NIKU har foretatt farge- og tilstandsvurdering av inngangsportalen i nedre borggård på Austråttborgen.

Farge- og tilstandsundersøkelse av porten på Austrått

NIKU gjennomførte i 2020 en undersøkelse av inngangsportalen i nedre borggård på Austråttborgen. Formålet var å avklare daværende tilstand og tidligere overflatebehandling av portalen. Etter befaringen analyserte NIKU funn og utarbeidet en tilstandsrapport for dørbladene, og en mulig opprinnelig fargesetting ble foreslått. I oppdragsrapporten ble det anbefalt tiltak for å utbedre skader, og for en eventuell tilbakeføring.

Hovedbygningen på den adelige setegården Austrått ble bygget av Ove Bjelke i 1650-årene. Han lot da den gamle gården Austrått rive og oppførte slottet slik det fortsatt kan oppleves. Inngangen til borggården utgjøres av en rundbuet portal med en omramming av kleberstein i barokk stil. I denne sitter en to-fløyet port med en mindre gangdør i den høyre fløyen, sett utenfra. Det er ikke usannsynlig at porten kan være fra anleggets første fase.

Prosjektleder: Edvard Undall

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Statsbygg Område Midt-Norge
  • Tidsperiode
    2020