Døgnbetjent beredskap Konservatorer betjener beredskapstelefonen hele døgnet for å kunne bistå brannvesenet ved akutte ødeleggelser på kulturhistoriske bygg. Bilde: Fri lisens via Unsplash.com

Beredskapstelefon for rådgivning ved kriser

Telefonnummer: 481 10 777

Hvert år går store materielle verdier tapt som følge av akutte hendelser som brann eller vannskader, hærverk, feil på tekniske anlegg eller andre uforutsette hendelser. Brannvesenet og RVR-tjenesten (restverdiredningstjenesten) er raskt til stede for å minimere omfanget av skadene etter slike hendelser. Det er viktig med rask respons for å unngå store sekundære skader. Dette er særlig viktig der uerstattelige og kulturhistorisk viktige verdier er rammet. NIKU har spesialkompetanse på dette, og bistår redningstjenesten og eiere med rådgivning for å minimere skader på interiør og inventar. Gjennom en beredskapstelefon har NIKU en aktiv rådgivningstjeneste for å bistå i slike kriser i kritisk tidlig fase.

Konservatorer betjener beredskapstelefonen hele døgnet. Ved behov, henvises det til eksperter slik at tjenesten skal kunne dekke ulike materialtyper med kulturhistorisk verdi.

Prosjektleder er Nina Kjølsen Jernæs.

Tjenesten er en del av NIKUs nasjonale oppgaver tildelt fra Klima- og Miljødepartementet og Riksantikvaren.

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    Riksantikvaren/Klima- og Miljødepartementet
  • Tidsperiode
    2022 -