Brannøvelse i Tromøy kirke Erfaringene fra brannøvelsen i Tromøy kirke i september 2019 blir et av temane på seminaret.

Hva gjør vi dersom kirken vår brenner? Fagdag om brannsikring og beredskap i kirker

NIKU inviterer sammen med KA til fagdag om brannsikring og beredskap i kirker. Målet er at kirker, brannvesen og kulturminnevernet sammen skal komme fram til gode felles planer, og er i stand til å handle raskt om en krise oppstår.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

Siden mars 2019 har NIKU og Arbeidsgiverorganisasjonen for kirkelige virksomheter (KA) ledet et prosjekt om beredskap i utvalgte Agderkirker.

Gjennom tverrfaglig samarbeid jobber vi for å komme fram til gode planer, slik at vi kan handle raskt og rett dersom en krise oppstår. Dette testet vi ut i praksis med en brannøvelse i Tromøy middelalderkirke i september, og nå følger vi opp med en fagdag om temaet.

Fagdagen vil vi bruke til å oppsummere erfaringene fra prosjektet så langt – og få innspill utenfra. Ønsket er å komme opp med gode råd for hvordan kommuner og kirkelige fellesråd kan arbeide med beredskap i kirkene.

Temaer for dagen favner lokalt, regionalt og nasjonalt fokus på brannsikring, beredskap og restverdiredning, med alt fra planverk til ansvarsområder og samarbeid på tvers av fagfelt og institusjoner. I tillegg til innlegg av arrangørene, holder følgende innlegg; Riksantikvaren, Knif Trygghet forsikring, brann- og redningsvesen tilhørende Arendal, Bergen og Oslo, samt Arendal kirkelige fellesråd. Se programmet for mer informasjon.

Fagdagen arrangeres den 17. januar 2020 kl. 09:30-16:00.Vertskap er Østre Agder brannvesen på Stoa, Arendal.

Ved spørsmål, kontakt Nina Kjølsen Jernæs.

Seminaret er gratis og påmelding gjøres innen 20. desember via denne lenken.

Program

I tillegg til innlegg av arrangørene blir det innlegg fra Riksantikvaren, Knif Trygghet forsikring, brann- og redningsvesen tilhørende Arendal, Bergen og Oslo, samt Arendal kirkelige fellesråd.

Fullstendig program kan lastes ned her

 

Samarbeidspartnere er Riksantikvaren, Østre Agder brann og redning, Kristiansandsregionen brann og redning IKS, Arendal, Froland og Vegårshei kirkelige fellesråd, Agder og Telemark bispedømme.

Prosjektet er sponset av Stiftelsen UNI.