Interiør i Tromøy kirke
Detalj av interiøret i Tromøy kirke, Arendal kommune Hvordan redde ut inventar i en fredet middelalderkirke, og hva kan gjøres i forkant for at det skal fungere? Dette er spørsmål som søkes besvart i samarbeidet mellom fagruppene i dette prosjektet. Foto: B. Lindstad for NIKU.

Beredskap i Agderkirker

Forebyggende arbeid og et godt beredskap kan redde kulturminner dersom en brann oppstår. I dette prosjektet arbeider vi på tvers av faggrupper og geografisk område for å øke bevisstheten rundt katastrofeberedskap i vernede kirker i Aust-Agder.

Tre kirker er valgt ut til å få en oppgradering basert på regional og nasjonal kunnskap om beredskap; Mykland, Vegårshei og Tromøy kirker. Involverte er NIKU (prosjektleder) og KA (Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter), Riksantikvaren, Agder og Telemark bispedømme, Østre Agder brannvesen, Kristiansandsregionen brann og redning.

I Tromøy kirke gjennomføres en brannøvelse med restverdiredning. Det arrangeres en fagdag med utveksling av erfaringer i januar 2020.

Prosjektleder: Nina Kjølsen Jernæs

  • Status
    Under arbeid
  • Finansiert av
    Stiftelsen UNI, Opplysningsvesenets fond, Kristiansandregionen brann og redning, KA og NIKU
  • Tidsperiode
    2018-2019
Vegårshei kirke
Vegårshei kirke Vegårshei kirke Vegårshei kirke i Vegårshei kommune er en automatisk listeført kirke bygget i 1810 og har dekorert himling. Hvordan forholder man seg til bygningsintegrerte dekorasjoner i beredskapsarbeidet? Det er et eksempel på diskusjoner som tas i dette prosjektet. Foto: Agderkultur