Interiør i Tromøy kirke
Detalj av interiøret i Tromøy kirke, Arendal kommune Hvordan redde ut inventar i en fredet middelalderkirke, og hva kan gjøres i forkant for at det skal fungere? Dette er spørsmål som søkes besvart i samarbeidet mellom fagruppene i dette prosjektet. Foto: B. Lindstad for NIKU.

Beredskap i Agderkirker

Forebyggende arbeid og et godt beredskap kan redde kulturminner dersom en brann oppstår. I dette prosjektet arbeider vi på tvers av faggrupper og geografisk område for å øke bevisstheten rundt katastrofeberedskap i vernede kirker i Aust-Agder.

Tre kirker er valgt ut til å få en oppgradering basert på regional og nasjonal kunnskap om beredskap; Mykland, Vegårshei og Tromøy kirker. Involverte er NIKU (prosjektleder) og KA (Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter), Riksantikvaren, Agder og Telemark bispedømme, Østre Agder brannvesen, Kristiansandsregionen brann og redning.

I Tromøy kirke ble det i september 2019 gjennomført en brannøvelse med restverdiredning. I januar 2020 ble det arrangert en fagdag med erfaringsutveksling fra prosjektet.

Prosjektleder: Nina Kjølsen Jernæs

Utvalgte mediesaker

  • Status
    Ferdigstilt
  • Finansiert av
    Stiftelsen UNI, Opplysningsvesenets fond, Kristiansandregionen brann og redning, KA og NIKU
  • Tidsperiode
    2018-2019

Siste nytt

I beredskap for kulturminner etter ekstremværet «Hans» 

Ekstremværet «Hans» blåste i forrige uke gjennom et område med høy tetthet av kulturhistoriske bygninger. Her befinner blant annet mange av Norges 28 bevarte stavkirker seg. Fagfolk ved NIKUs beredskapstelefon står hver dag parat til å gi råd om hvordan man i best mulig grad kan begrense skadeomfanget på kulturhistoriske viktige bygninger og inventar.

Brannøvelse i middelalderkirke

Hvor godt forberedt er vi om en kirke skulle brenne? I Tromøy kirke har NIKU sammen med Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, kirken, brannvesen og restverdiredningstjenestene gjennomført en realistisk brannøvelse, hvor det å ta vare på verdifulle kulturminner var en vesentlig del av øvelsen.