Bannerbilde kirker
Urnes stavkirke. Foto: NIKU.

Revidert veileder til verdibergingsplan for kirker

På vegne av Riksantikvaren (RA) har NIKU og Hovedorganisasjonen Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon (KA) laget en veileder for arbeidet med å lage verdibergingsplan for kirker.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter
VeilederPå Riksantikvarens nettsider kan man enkelt klikke seg gjennom de ulike punktene i veilederen.

Kirkebygningene står i en særstilling i norsk kulturarv og det er kirkeforvalterne selv som er ansvarlige for å lage en verdibergingsplan.

–  Ved en akutt hendelse, som for eksempel en brann, er en verdibergingsplan et uhyre viktig verktøy for innsatspersonell, og kan være avgjørende for at uerstattelige verdier i kirken ikke går tapt,  sier forsker og malerikonservator i Nina Kjølsen Jernæs fra NIKU.

Veiledningsplanen finner man på RA sine nettsider: Verdibergingsplan for kirker – Riksantikvaren.

Brannbeskyttende tekstiler kan minimere skader

Veileder i sikring, beredskap og krisehåndtering for kulturminner — Norsk institutt for kulturminneforskning (niku.no)

  • Veilededer laget for å kunne styrke samarbeidet mellom faginstansene kulturminnevern og beredskap, og for å kunne støtte opp om beredskapsarbeid og tiltak under en hendelse.
  • Verdibergingsplaner er en av anbefalingene som omtales i denne veilederen.
  • Målgruppe: Ansatte i kommunal, regional og nasjonal forvaltning.
  • Bakgrunn: Laget av NIKU i forbindelse prosjektet Michon (Mitigation measures for cultural heritage from natural and anthropic extreme hazards)

NIKU har ledet et arbeid med å teste ulike typer brannbeskyttende tekstiler som kan bidra til å minimere skader fra brann og vann på uerstattelige gjenstander og interiører i historiske bygg. I forlengelsen av dette har arbeidet med veileder for verdibergingsplan for kirker har blitt gjort.  

Kjølsen Jernæs er godt fornøyd med revisjonen av Riksantikvarens tidligere veileder for verdibergingsplan:

–  Kjempefint at vi fikk gjort en revisjon av Riksantikvarens tidligere veileder for verdibergingsplan, og i den oppdaterte versjonen har vi også fått inkludert viktig informasjon om brannbeskyttende tekstiler.

I veilederen nevnes også viktige ressurser som er tilgjengelig dersom en hendelse skulle oppstå, og det er fare for at det oppstår skader på kirker og bygninger med vernestatus. Beredskapstelefonen for kulturhistoriske verdier er en av dem.

Fakta om beredskapstelefonen:

Råd og veiledning om restverdiredning i akutt, tidlig fase der det kan oppstå skader på kulturhistorisk viktig bygning og inventar. Kirker og offentlige eller private bygg med vernestatus er omfattet av tjenesten.

Telefonnummer: 481 10 777

Når kan du ringe?

  • Brann eller branntilløp
  • Hendelser som fører til vannskader på interiør, dette kan være flom, feil på slokkeanlegg eller andre akutte situasjoner
  • Menneskeskapte skader som har forårsaket skader på interiør og inventar
  • Feil på anlegg som medfører oppvarmingsskader. Annet som krever akutte tiltak for å minimere skader (også sekundærskader) på interiør og inventar

Beredskapstelefon for kulturhistoriske bygg og innventar

Brannvesenet og RVR-tjenesten (restverdiredningstjenesten) er raskt til stede for å minimere omfang av skader etter akutte hendelser som brann eller vannskader. Rask respons er viktig for å unngå store sekundære skader, særlig der uerstattelige og kulturhistorisk viktige verdier er rammet.

NIKU har spesialkompetanse på dette, og bistår redningstjenesten, kommuner, fylkeskommuner og eiere med rådgivning for å minimere skader på kulturhistoriske verdier, som for eksempel kunst, interiør og inventar. Gjennom en beredskapstelefon har NIKU en aktiv rådgivningstjeneste for å bistå i slike kriser i kritisk tidlig fase.

Ved å ringe NIKUs beredskapstelefon kan eiere, forvaltere og brannvesen få umiddelbar rådgivning i tilfeller der kirka er utsatt for brann, flom eller andre hendelser som krever akutte tiltak. Det er konservatorer som betjener beredskapstelefonen hele døgnet. Ved behov, henvises det til eksperter slik at tjenesten skal kunne dekke ulike materialtyper med kulturhistorisk verdi.