Beredskap i fokus Det er viktig å tenke brannsikring i tette trehusområder. Foto: Siv Kristin Hovland, Bergen brannvesen.

Kveldsmøter om brannberedskap i trehusbebyggelse

En rekke branner i verneverdig trehusbebyggelse den siste tiden har aktualisert brannvern og beredskapsarbeid. Nå har Fortidsminneforeningen lokallag Aust-Agder fått midler til å arrangere og gjennomføre kveldsmøter om dette temaet i områder med tett trehusbebyggelse, der NIKU og lokalt brannvesen deltar.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

Den siste tiden har vi dessverre opplevd flere branner i tett, verneverdig trehusbebyggelse samt bygninger med kulturhistoriske verdier som minner oss om viktigheten av å arbeide med brannsikring av vår umistelige kulturarv.

Brannen i Risør sentrum februar 2021, brannene i Kragerø sentrum og på Akershus festning i februar 2023, brannen i Meierigården i Skien i mars 2023, brannen i Levanger i mai, og nå senest brannen i Bergen sentrum i oktober, er alle aktuelle eksempler som vekker vonde minner. 

SørlandsidyllDet er det særegne ved et bymiljø i tett, verneverdi trehusbebyggelse som vi mister ved en brann, med unike kvaliteter som en kopi sjeldent vil kunne gjenskape. Foto: Nina Kjølsen Jernæs, NIKU
Etter brannen i RisørFoto: Nina Kjølsen Jernæs, NIKU.
Møte i TvedestrandDet er allerede avviklet to møter med godt oppmøte, her er Anita Odberg fra Østre Agder brannvesen (t.v) sammen med NIKUs Nina Kjølsen Jernæs. Foto: Gunhild Konnestad, Fortidsminneforengingen, lokalavd. Aust-Agder.

Brannvern er kontinuerlig arbeid

Brannvern blir man aldri utlært på, og det krever et kontinuerlig arbeid og en daglig bevissthet rundt temaet. Derfor har Fortidsminneforeningen Aust-Agder søkt om midler og arrangerer brannvernmøter i fem kommuner i gamle Aust-Agder som har tett, verneverdig trehusbebyggelse.

Målet er å spre kunnskap om ansvarsområdene eiere har når det gjelder brannvern og brannsikring. Vi vil med dette rette oppmerksomheten rundt hva det er som gjør dette temaet annerledes enn i brannsikring i vanlige boliger.

Ved å formidle oppdatert informasjon og læringspunkter på tvers av kommunene, så håper vi å øke bevisstheten rundt roller, ansvar og muligheter ved å komme sammen for å snakke sammen og finne gode, lokale løsninger. 

Forsker på beredskapNIKUs Nina Kjølsen Jernæs leder forskningsprosjektet Michon, som avsluttes nå i høst. Foto: NIKU.
Brann i BergenBrannen i Kong Oscars gate i Bergen 19. oktober 2023 kunne under andre værforhold spredd seg fort i den tette trehusbebyggelsen nær verdensarvstedet Bryggen. Foto: Drone, Bergen Brannvesen.

Kveldsmøter om brannvern i områder med tett verneverdig trehusbebyggelse

Det blir kveldsmøte om brannvern i Risør, Tvedestrand, Arendal, Grimstad og Lillesand. Dette er byer som dekkes av tre ulike brannvesener; Østre Agder brannvesen IKS, Grimstad brannstasjon og Kristiansandsregionen brann og redning IKS.

Lokalt brannvesen holder først innlegg om hvordan de arbeider, hva som er utfordringer og muligheter ved å bo og leve i områder med tett, verneverdig trehusbebyggelse. De forteller om tidligere erfaringer, ansvarsfordelingen, og hva som er viktig å tenke på som eier av bygninger i tette trehusområder.

Nina Kjølsen Jernæs fra NIKU snakker om hvorfor det er viktig å tenke brannsikring i tette trehusområder. Hun kommer inn på verdien eldre bebyggelse har for lokalbefolkningen og i nasjonal målestokk, hva man står i fare for å miste i en brann, behovet for særskilt forsikring, og styrken og muligheten for forebyggende kollektivt arbeid i lokalsamfunnet. 

Nytenkende beredskapsarbeid

Det er nytenkende å arrangere slike brannvernmøter på tvers av kommunegrensene, og det gir muligheten for å samle kommunal administrasjon, beredskapsansvarlig i kommunen og eiere. Å ta vare på kulturarven er et felles ansvar, og dialog er særskilt viktig.  

Se aktivitetskalenderen til Fortidsminneforeningen Aust-Agder for tidspunkter i de aktuelle byene.

Temaet knyttes til det treårige forskningsprosjektet som avsluttes i desember 2023 om å styrke fokus på kulturminner og kulturmiljøer i kommunalt beredskapsarbeid:  Hvordan skåne kulturminner fra klimaendringene (MICHON).

Ønsker dere et økt fokus på brannsikring av eldre bebyggelse i egen kommune? Ta kontakt med Nina.