Webinar om sikring, beredskap og krisehåndtering Hvordan kan offentlig sektor løfte historiske bygninger og kulturmiljøer i beredskaps- og sikkerhetsarbeid? Foto: Jani Causevic, NIKU.

Webinar om sikring, beredskap og krisehåndtering i offentlig sektor

Få med deg KLPs webinar om hvordan offentlig sektor kan sikre historiske bygninger og kulturmiljø mot ekstremvær.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter
VeilederUtgangspunktet for webinaret er NIKUs veileder i sikring, beredskap og krisehåndteing for historiske bygninger og kulturmiljøer.

NIKUs veileder i sikring, beredskap og krisehåndtering for kulturminner (2023) er rettet mot lesere innen kommunal, regional og nasjonal forvaltning. Målet er å gi tips og råd til hvordan man kan starte i det små med å løfte historiske bygninger og kulturmiljøer i arbeidet med sikkerhet og beredskap.

Mange av rådene er stilet til kommuner, som har et ansvar som eiendomsforvalter av kulturhistoriske bygninger med og uten et formelt vern. I tillegg er kommunene første instans med tilhørende  brannvesen ved en akutt hendelse som truer kulturarven.

KLP tilbyr forsikring offentlig sektor, og arbeider bredt med å formidle forebyggende tiltak. De tilbyr e-læringskurs og webinarer om skadeforebygging, sikkerhetsforskrifter og reduksjon av risiko.

KLP ved senior skadeforebygger Linda Brodin inviterte Michon’s prosjektleder Nina Kjølsen Jernæs til en prat om veilederen, slik at deres kunder kan bli bedre kjent med hvordan å sikre historiske bygninger og kulturmiljø mot ekstremvær.

Webinaret er spilt inn og ligger tilgjengelig her.

Formidling av forebygggende tiltakKLP tilbyr forsikring offentlig sektor og har spilt inn et webinar med fokus på skadeforebygging og risikoreduksjon. Foto: Jani Causevic, NIKU.