Illustrasjonsfoto For å vise hvilke muligheter som ligger i bruken av brannbeskyttende tekstiler, har fotograf Mona Hauglid tatt illustrasjonsbilder som viser hvordan brannvesenet i en brannsituasjon kan dekke til store, verdifulle inventarstykker som ikke lar seg berge ut. Illustrasjonsbildet er tatt i Øyestad kirke, Arendal kirkelige fellesråd. Statister er brannmannskap fra Østre Agder brannvesen.

Brannbeskyttende tekstiler

Som en del av et helhetlig beredskap kan bruken av brannbeskyttende tekstiler bidra til å minimere skader fra brann og vann på uerstattelige gjenstander og interiører i historiske bygg. I 2021-2024 har NIKU ledet arbeidet med å teste ulike typer brannbeskyttende tekstiler. Forsøk har blitt utført ved tre brannstasjoner, der håndteringsegenskaper, samt beskyttelse for varme og vann ble testet.

Samarbeidspartnere var KA, Østre Agder brann og redning, Oslo brann og redning, Bergen brannvesen, RISE Fire Research, Riksantikvaren og Riksantikvarieämbetet. Rapporten etter dette arbeidet finner du i Brage.

Prosjektet ble videreført i 2023 med laboratoriestudie av tekstilenes motstandsevne mot brann og vannpåkjenning. Dette ble utført hos RISE Fire Research og rapporten etter testene finner du her.

Prosjektleder: Nina Kjølsen Jernæs

Publikasjoner:

In the Heat of the Moment: Testing Fire-Protective Covers for Mitigating Damage to Large Historic Inventories (tandfonline.com)

 

  • Status
    Under arbeid
  • Finansiert av
    KA og Riksantikvaren
  • Tidsperiode
    2023