Illustrasjon av brann. Keller_Schia. Kulturminnebilder.
Tildekking av bygg med tekstiler Tildekking av trebygg med brannbeskyttende tekstiler for å hindre brannspredning og antennelse i Oslo. Illustrasjon av Keller/Schia, Kulturminnebilder.

Brannbeskyttende tekstiler

Som en del av et helhetlig beredskap kan bruken av brannbeskyttende tekstiler bidra til å minimere skader fra brann og vann på uerstattelige gjenstander og interiører i historiske bygg.

Det finnes liten informasjon og kunnskap om bruken av brannbeskyttende tekstiler der det er branntilløp i historiske bygg. Dette gjelder i særlig grad dets håndteringsegenskaper og effekt på gjenstanden som skal beskyttes.

NIKU leder arbeidet med å teste ulike typer brannbeskyttende tekstiler. Testene skal utføres ved tre brannstasjoner, der håndteringsegenskaper, samt beskyttelse for varme og vann skal testes.

Samarbeidspartnere er KA, Østre Agder brann og redning, Oslo brann og redning, Bergen brannvesen, RISE Fire Research, Riksantikvaren og Riksantikvarieämbetet.

Prosjektleder: Nina Kjølsen Jernæs

  • Status
    Under arbeid
  • Finansiert av
    KA, Knif Forsikring, Riksantikvaren og Riksantikvarieämbetet
  • Tidsperiode
    2020-2021