Illustrasjon av brann. Keller_Schia. Kulturminnebilder.
Tildekking av bygg med tekstiler Tildekking av trebygg med brannbeskyttende tekstiler for å hindre brannspredning og antennelse i Oslo. Illustrasjon av Keller/Schia, Kulturminnebilder.

Brannbeskyttende tekstiler

Som en del av et helhetlig beredskap kan bruken av brannbeskyttende tekstiler bidra til å minimere skader fra brann og vann på uerstattelige gjenstander og interiører i historiske bygg.

Det finnes liten informasjon og kunnskap om bruken av brannbeskyttende tekstiler der det er branntilløp i historiske bygg. Dette gjelder i særlig grad dets håndteringsegenskaper og effekt på gjenstanden som skal beskyttes.

NIKU leder arbeidet med å teste ulike typer brannbeskyttende tekstiler. Forsøk har blitt utført ved tre brannstasjoner, der håndteringsegenskaper, samt beskyttelse for varme og vann ble testet.

Rapporten etter dette arbeidet finner du i Brage.

Samarbeidspartnere er KA, Østre Agder brann og redning, Oslo brann og redning, Bergen brannvesen, RISE Fire Research, Riksantikvaren og Riksantikvarieämbetet.

Prosjektleder: Nina Kjølsen Jernæs

  • Status
    Ferdigstilt
  • Finansiert av
    KA, Knif Forsikring, Riksantikvaren og Riksantikvarieämbetet
  • Tidsperiode
    2020-2021