Test Øyvind Greging og Øivind Mehammer fra Oslo brann og redningsetat (OBRE) bisto NIKU med tester av håndteringsegenskaper ved store formater av brannbeskyttende tekstiler i 2021. Det ble også utført tester på isolasjonsevne og vannavvisende egenskaper. Foto: Susanna Björklöf, Oslo brann og redningsetat.

Brannbeskyttende tekstiler

Som en del av et helhetlig beredskap kan bruken av brannbeskyttende tekstiler bidra til å minimere skader fra brann og vann på uerstattelige gjenstander og interiører i historiske bygg. I 2021-2022 ledet NIKU arbeidet med å teste ulike typer brannbeskyttende tekstiler. Forsøk har blitt utført ved tre brannstasjoner, der håndteringsegenskaper, samt beskyttelse for varme og vann ble testet.

Samarbeidspartnere var KA, Østre Agder brann og redning, Oslo brann og redning, Bergen brannvesen, RISE Fire Research, Riksantikvaren og Riksantikvarieämbetet. Rapporten etter dette arbeidet finner du i Brage.

Prosjektet videreføres i 2023 med laboratoriestudie av tekstilenes motstandsevne mot brann og vannpåkjenning. Dette utføres hos RISE Fire Research.

Prosjektleder: Nina Kjølsen Jernæs

Publikasjoner:

In the Heat of the Moment: Testing Fire-Protective Covers for Mitigating Damage to Large Historic Inventories (tandfonline.com)

 

  • Status
    Under arbeid
  • Finansiert av
    KA og Riksantikvaren
  • Tidsperiode
    2023