Illustrasjon av brann. Keller_Schia. Kulturminnebilder.
Tildekking av bygg med tekstiler Tildekking av trebygg med brannbeskyttende tekstiler for å hindre brannspredning og antennelse i Oslo. Illustrasjon av Keller/Schia, Kulturminnebilder.

Brannbeskyttende tekstiler

NIKU har i samarbeid med RISE Fire Research kartlagt bruken av brannbeskyttende tekstiler for å minimere skader på kulturhistorisk materialer ved en brann.

Bruken av brannbeskyttende tekstiler som tepper og gardiner har en historisk bruk for å hindre spredning og ødeleggelse av trebygg spesielt. Kartleggingen utført i 2020 viser at svært få kulturhistoriske institusjoner har tekstilene som en del av deres helhetlige sikkerhetsbilde for å forebygge og minimere skader fra brann og vann. Det finnes lite informasjon om produkter og materialer, egenskaper og utfordringer.

Rapporten konkluderer med at det er behov for en kunnskapsøking på feltet. Ved å undersøke material- og håndteringsegenskaper kan det gis anbefalinger på hvordan brannbeskyttende tekstiler kan inngå i et samlet sikkerhetsbilde for å minimere skader på uerstattelig materiale.

Prosjektleder: Nina Kjølsen Jernæs

  • Status
    Ferdigstilt
  • Finansiert av
    Riksantikvaren
  • Tidsperiode
    2020