NIKU lanserer beredskapstelefon Ved brann og branntilløp i historiske bygg kan NIKU ringes for å gi råd om restverdiredning. Foto: Unsplash

NIKU lanserer beredskapstelefon for kulturhistoriske bygg og inventar

Eiere, forvaltere og brannvesenet kan nå kontakte NIKUs beredskapstelefon hvis kirker og verna bygninger er utsatt for brann, flom eller andre hendelser som krever akutte tiltak. NIKUs eksperter på restverdiredning vil da gi råd i hvordan man skal gå fram for å minimere skader.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken

Når brann, flom eller andre akutte skader skjer på historiske bygg, er det ikke alltid bygningseiere og -forvaltere har oversikt over hva som kan gjøres for å sikre minst mulig skade på bygg og interiør. Det er også tilfeller der brannvesenet ikke får tak i eierne mens hendelsen pågår. Denne akutte fasen skal NIKU nå bistå eiere, forvaltere og brannvesenet.

Fra og med mai i år kan eiere, forvaltere og brannvesenet komme i kontakt med NIKU i akuttsituasjoner som omfatter kirker og verneverdige bygg.

– Telefonen blir døgnåpen og når du ringer får du svar fra en av våre konservatorer, forteller avdelingsleder for konservering i NIKU, Kjersti Marie Ellewsen. 

NIKU har arbeidet over flere år med restverdiredning i historiske bygg, og det er denne ekspertisen som i enda større grad skal komme eiere og forvaltere av historiske bygg til gode gjennom bistand til brannvesenet.

– Riktig oppfølging kort tid etter brann, flom eller andre akutte hendelser er viktig for å ivareta kulturhistoriske verdier. Det kan være materialer, utforminger, tilstand eller plassering som gjør at objektet krever særskilt behandling for å ikke skades ytterligere, forteller Nina Kjølsen Jernæs, som leder NIKUs restverdiredningsarbeid.

Støttet av Riksantikvaren

Det er med bistand fra Riksantikvaren og Klima- og miljødepartementet NIKU nå har åpnet beredskapstelefonen.

– Før måtte redningstjenesten gå via vernemyndighet for å få gode råd.. Nå kan de kontakte fagfolk direkte. Det er både en raskere og mer effektiv løsning, sier Ellewsen.

Likevel er gode forberedelser viktig, og Kjølsen Jernæs råder alle eiere og forvaltere å lage en verdibergingsplan som omfatter bygningen med dets interiør og inventar.

– Med en slik plan med prioritert oversikt som er utarbeidet i forkant av hendelser, vil mange avgjørelser være tatt i på forhånd. Dette vil i mange tilfeller hjelpe brannvesenet ved en eventuell utrykning, forteller hun.

Fakta om beredskapstelefonen for kulturhistoriske bygg og inventar:

Telefonnummer: 481 10 777

  • To konservatorer betjener en døgnåpen telefon.
  • Del av NIKUs nasjonale oppgaver som er gitt av Klima- og Miljødepartementet via Riksantikvaren – «gi råd ved akutte skader og katastrofer»
  • Råd og veiledning om restverdiredning i akutt, tidlig fase der det kan oppstå skader på kulturhistorisk viktig bygning og inventar.

Når kan du ringe?

  • Brann eller branntilløp
  • Hendelser som fører til vannskader på interiør, dette kan være flom, feil på slokkeanlegg eller andre akutte situasjoner
  • Menneskeskapte skader som har forårsaket skader på interiør og inventar
  • Feil på anlegg som medfører oppvarmingsskader. Annet som krever akutte tiltak for å minimere skader (også sekundærskader) på interiør og inventar

Hvilke bygg er dekket?

  • Alle kirker
  • Private og offentlig bygg med vernestatus.
  • I tvil? Kontakt oss likevel!

NIKU har ikke ansvar for videre oppfølging etter akutt fase, men rådgir i framgangsmåten. Dersom NIKUs fagfolk ikke besitter rett kompetanse, så brukes det faglige nettverket for å innhente gode råd.

I tillegg til NIKUs beredskapstelefon, har også Bevaringstenestene på Salhus en ordning for å bistå brannvesenet i akutthendelser. Vi besitter ulik kunnskap og kompletterer hverandre.

Leangen Gård, vannskade
VannskadeHer har et veggmaleri på Leangen gård fått vannskade. NIKU gir råd om hvordan man kan håndtere skader som dette.
Nina Kjølsen JernæsNina Kjølsen Jernæs leder NIKUs arbeid med restverdiredning og er glad for å kunne tilby en lett tilgjengelig tjeneste til fagfolk