Rensing av dekor i Jødisk Museum

Etter ulmebrann i desember 2013 var dekoren i Jødisk Museum i Oslo nedsotet til det ugjenkjennelige. Veggdekoren er fra 1920-tallet, da bygningen var en synagoge. NIKU har renset dekoren for sot, og retursjert maleriene.

Bygningen ble reist som synagoge etter tegninger fra stadsingeniør Erik Fjeld og stod ferdig i 1921. Veggdekoren ble utført av malermester og dekorasjonsmaler Lars Fjeld, broren til arkitekten.

Dekoren i inngangshall og sal er i nybarokk stil med søyler og bladranker rundt døråpningen. Andre dekorelementer er Davidsstjerne, lysestaker (menorah) samt hebraisk skriftfelt.

Jødisk Museum i Oslo ligger i en tidligere synagoge i Calmeyers gate, midt i Hausmannskvartalene hvor mange jøder bosatte seg da de kom til Norge rundt det forrige århundreskiftet.

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Jødisk museum