Vannskader Leangen gård
Vannskader Vannskader Leangen gård

Vannlekasje på himling og papirtapet

En vannlekkasje fra taket over musikkrommet på Leangen gård hadde gitt store skader i takhimlingen og på to 1800-talls papirtapeter.

Vann hadde samlet seg på oversiden av lerretstrekket i taket, og hull hadde blitt skåret i lerretet for å slippe vannet ut i akuttfasen. Papirtapetene hadde fuktskjolder og rennemerker etter vann.

NIKU utførte konserveringsbehandlingen av interiøret. Hullene som ble skåret i lerretet for å få ut vannet ble reparert med lerretslapper fra oversiden.

Vannskjolder, oppskallinger og avvasket bunnfarge ble retusjert. Retusjeringsarbeidet var svært omfattende.  Skadene, tilstanden og behandlingen ble beskrevet i en egen rapport.

Prosjektleder: Brit Heggenhougen

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Trondheim kommune
  • Tidsperiode
    2010