Organisten fra Eidsvoll før restaurering
Brannblemmer på maleri. Organisten fra Eidsvoll før restaurering

Brannskader i Eidsvoll kirke

Brann i Eidsvoll kirke som startet i det elektriske anlegget forårsaket skader på maleriene.

NIKU utførte i første omgang en tilstandsvurdering og utarbeidet en rapport med behandlingsforslag og kostnadsoverslag for de skadde maleriene i Eidsvoll kirke.

I ettertid ble maleriet «Marta og Maria» tatt inn på atelieret der skadene ble behandlet. Skadene, tilstanden og behandlingen er beskrevet i en egen rapport.

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Eidsvoll kommune
  • Tidsperiode
    2010
detail blisters dove racking light nov.2010 (2)
Brannblemmer i malingslaget Detalj fra maleriet Marta og Maria. Foto: NIKU
\\srv-fil02\original\arkivet\prosjekt\20211 Eidsvoll kirke, brannskadde malerier\Foto\Marta og Maria\After treatment
Etter behandling Marta og Maria etter behandling.