Organisten fra Eidsvoll før restaurering
Brannblemmer på maleri. Organisten fra Eidsvoll før restaurering

Brannskader i Eidsvoll kirke

Brann i Eidsvoll kirke som startet i det elektriske anlegget forårsaket skader på maleriene.

NIKU utførte i første omgang en tilstandsvurdering og utarbeidet en rapport med behandlingsforslag og kostnadsoverslag for de skadde maleriene i Eidsvoll kirke.

I ettertid ble maleriet «Marta og Maria» tatt inn på atelieret der skadene ble behandlet. Skadene, tilstanden og behandlingen er beskrevet i en egen rapport.

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Eidsvoll kommune
  • Tidsperiode
    2010