Krigsutsatte kulturminner Kulturminner som helligdommer, museer og arkeologiske områder blir mål for ødeleggelse gjennom krigshandlinger. Bilde: Australian National Library via Unsplash

Kulturminner i krig

Gjennom Haagkonvensjonen (1954) har Norge plikt til å bidra å hindre skade på kulturarv som følge av krig. NIKU er et nasjonalt beredskapssenter for kulturminner, og bistår for tiden med kunnskap som trengs for skademinimering av kulturminner i Ukraina.

NIKU har gjennom flere kanaler bidratt med kunnskap og erfaringer for å hindre og minimere skader på trehusbebyggelse og historisk interiør og inventar. Vi har direkte kontakt og samarbeid med flere internasjonale organisasjoner. Det er også gjennomført workshop og seminar med fagmiljøer i Ukraina.

Erfaringen med brannbeskyttende tekstiler har vist seg å være en etterspurt kunnskap, særlig der kulturhistoriske bygg står i fare for å skades, og det ikke er god tilgang på vann. Les mer om brannbeskyttende tekstiler her.

Prosjektleder er Nina Kjølsen Jernæs.

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    Mandat fra Klima- og miljødepartementet/Riksantikvaren
  • Tidsperiode
    2022 -