Skader på altertavle Altertavlen i Fjære kirke er et tidlig renessanse-arbeid og dateres fra sen 1500-talls til midten av 1600-tallet, med ulik datering på treskjærerarbeid og bemaling. Predella med skriftfelt var en av flere detaljer som ble ødelagt ved skadeverket oktober 2021. Foto: NIKU.

Akutte hendelser og restaurering etter skadeverk

NIKU bistår eiere og forvaltere av kirker og andre kulturminner ved akutte hendelser gjennom nasjonale oppgaver fra Klima- og Miljødepartementet. I oktober 2021 oppsto en slik hendelse i Fjære kirke i Grimstad, da interiøret i middelalderkirken ble offer for omfattende skadeverk.

I den første akutte fasen bisto NIKU kirken og politiet ved å vurdere skadeomfanget. Videre har NIKU definert muligheten og omfanget av restaurering, samt hvilken fagkompetanse som er nødvendig for tilbakeføring av interiøret.

NIKU ble hyret inn av forsikringsselskapet via kirkelige fellesråd ved gjennomføring av restaurering og konservering av malte overflater. Arbeidet som utføres er et samarbeid med lokale håndverkere, møbelsnekker og steinkonservator.

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Riksantikvaren/Forsikringsselskap via Grimstad kirkelige fellesråd
  • Tidsperiode
    Oktober 2021- februar 2022