Sollia kirke Sollia kirke ligger vakkert til i Stor-Elvdal kommune

Konservering av limfargedekor i Sollia kirke

Sollia kirke ligger nydelig til i Atndalen mellom Østerdalen og Gudbrandsdalen. Kirken sto ferdig i 1738, og dekorasjonsmaleren Erich Wallin malte kirkerommet i 1745. Taket er dekorert med skyer og blå himmel, med Christian den sjettes monogram i midten. Billedhuggeren Johan Jørgen Schram skar monogrammet over korskillet. Korskillet er dekorert på begge sider.

I lang tid har kirkens malte dekor hatt behov for behandling. Inneklimaet endret seg da kirken fikk installert flere store ovner på slutten av 1800-tallet, og disse ble erstattet av rørovner under benkene i 1960-årene. Når klimaet endrer seg og det blir store svingninger i temperatur og luftfuktighet, vil tilstanden til bemalt treverk ofte forverres. I tillegg til gjentatte taklekkasjer som har påvirket himlingen og delvis også korskillet, var det i 2016 på tide å få festet løs maling.

Arbeidet som ble utført i august 2016, var å feste løs maling på begge sider av korskillet. Her er det original dekor fra 1738, med unntak av noen mindre områder. Der malingen allerede hadde løsnet og falt av, retusjerte NIKU de skadede områdene ved å male inn i riktig farge.

I perioden 2018-2019 utfører NIKU konservering av himlingen i eldre del av kirkeskip og i koret.

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Riksantikvaren
  • Tidsperiode
    2016
Kosrkillet Korskillet i Sollia kirke mot øst. Foto: Birger Lindstad
Maling Avskallet maling
Korskillet mot øst NIKUs Karen Mengshoel i arbeid
Korskillet mot vest Arbeid med vestsiden av korskillet
Korskillet mot vest NIKUs folk i arbeid.
Klimalogging Siden inneklimaet har stor påvirkning på tilstanden til bemalt limfargedekor, så ble satt opp flere klimaloggere i kirken mens arbeidet pågikk i august 2016. Klimaloggerne logger temperatur og luftfuktighet flere ganger om dagen i ett år. Denne informasjonen benyttes til å planlegge videre oppfølging av kirken. Dette gjøres for å optimalisere oppvarmingen av kirken slik at man kan bevare 1700-talls dekoren på best mulig måte samtidig som kirkegjengernes behov blir ivaretatt.

Siste nytt