Sollia kirke Sollia kirke ligger vakkert til i Stor-Elvdal kommune

Konservering av limfargedekor i Sollia kirke

Sollia kirke ligger nydelig til i Atndalen mellom Østerdalen og Gudbrandsdalen. Kirken sto ferdig i 1738, og dekorasjonsmaleren Erich Wallin malte kirkerommet i 1745. Taket er dekorert med skyer og blå himmel, med Christian den sjettes monogram i midten. Billedhuggeren Johan Jørgen Schram skar monogrammet over korskillet. Korskillet er dekorert på begge sider.

I lang tid har kirkens malte dekor hatt behov for behandling. Inneklimaet endret seg da kirken fikk installert flere store ovner på slutten av 1800-tallet, og disse ble erstattet av rørovner under benkene i 1960-årene. Når klimaet endrer seg og det blir store svingninger i temperatur og luftfuktighet, vil tilstanden til bemalt treverk ofte forverres. I tillegg til gjentatte taklekkasjer som har påvirket himlingen og delvis også korskillet, var det i 2016 på tide å få festet løs maling.

Arbeidet som ble utført i august 2016, var å feste løs maling på begge sider av korskillet. Her er det original dekor fra 1738, med unntak av noen mindre områder. Der malingen allerede hadde løsnet og falt av, retusjerte NIKU de skadede områdene ved å male inn i riktig farge.

I perioden 2018-2019 utførte NIKU konservering av himlingen i eldre del av kirkeskip og i koret.

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Riksantikvaren
  • Tidsperiode
    2016

Siste nytt