Lillestrøm kirke Lillestrøm kirke var en av flere kulturminner som ble undersøkt i prosjektet Klima og kulturarv i kommunene (KLIKK), som forskningsprosjektet delvis er basert på.

Fortiden som bidrag til fremtidens forvaltning

I alle tider har mennesker måttet tilpasse bygninger til skiftende klima, og det er synlige spor i vår kulturarv. I dag står forvaltningen overfor et behov for økt fokus på tilpasning gjennom vedlikehold, beskyttelse og beredskap for å sikre utsatte kulturminner.

Gjennom NIKUs deltagelse i ulike prosjekter har vi testet forskjellige fremgangsmåter for å bistå kommunal forvaltning med kunnskap og utvikling av veiledere på dette feltet.

Med sitt utspring i prosjektet Klimaendringer og kulturarv i kommunene (KLIKK), undersøkes en hypotese om historiske tilpasninger er relevante faktorer i arbeidet med klimatilpasninger for bygde kulturminner og fremtidig byplanlegging.

Granberg og Jernæs konkluderer i sin artikkel at det er mye å vinne på å inkludere historisk analyse av bebyggelse og klima for å gi et godt grunnlag for tilpasning slik at kulturminner overlever også fremtidens klima. Artikkelen er utgitt i Bebyggelseshistorisk tidsskrift 79/2020

Prosjektleder: Nina Kjølsen Jernæs og Maja Granberg

  • Status
    Ferdigstilt
  • Finansiert av
    Norges forskningsråd
  • Tidsperiode
    2020