Maja Granberg

Maja Granberg

  • Bygningsantikvar

Telefonnummer: 906 15 109

E-post: Maja.Granberg@niku.no

    Avdeling:
  • Bygning

I maj 2018 tog jag min masterexamen i kulturarvsstudier vid Stockholms universitet. Programmet var både teoretiskt och praktiskt inriktat, med fokus både på kritiska kulturarvsstudier och fältarbeten. Jag har tidigare en kandidatexamen i konstvetenskap med inriktning arkitektur- och bebyggelsehistoria.

Under masterprogrammet intresserade jag mig för hur klimatförändringar påverkar kulturarv och valde därför att skriva masteruppsatsen ”Hotet från luften. En kritisk analys av texter kopplade till klimatförändringars påverkan på kulturarv”. Uppsatsen syftade till att undersöka om och i så fall hur den traditionella kulturarvssektorn legitimerar sin position genom att hänvisa till klimatförändringarna. Utifrån ett konstruktivistiskt och kritiskt kulturarvsperspektiv analyserades bevarandeideologier och auktoriserande diskurser inom kulturarvsfältet i relation till klimatförändringar. Uppsatsen undersökte specifikt om och hur Authorized Heritage Discourse och dess bevarandeideologier reproduceras i texter som behandlar klimatförändringarnas påverkan på kulturarv.

På NIKU kommer jag främst att arbeta med projekt inom området klima og miljø.

Siste publikasjoner fra Cristin:

Utvalgte prosjekter