KODE_permanenten
Permanenten KODE 1, Permanenten i Bergen. Foto: KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Prosjektledelse ved KODE Kunstmuseer og komponisthjem

NIKU har prosjektlederrollen som kvalitetssikrer og prosjektleder i flytteprosjektet ved KODE 1, Permanenten i Bergen. Prosjektet er også omtalt på TV2  og på museets Facebookside.

Støvrensing av samlingen utføres av konserveringsfirmaet Plowden & Smith (London). NIKU er primærkontakt og kvalitetssikrer for det utførte arbeidet.

I museets påfølgende flytteprosjekt, har NIKU prosjektlederrollen for dokumentasjon, registrering, pakking og flytting av samlingen til eksternt lager. Ansvaret innbefatter også bemanningsplan og HMS-ansvar.

Prosjektleder i NIKU er Nina Kjølsen Jernæs

Se også bilder fra prosjektet etterhvert på NIKU-konservatorenes instagramside og #KodeBergenFlytteprosjekt

 

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    KODE Museum og komponisthjem
  • Tidsperiode
    2018-

Siste nytt