KODE_permanenten
Permanenten KODE 1, Permanenten i Bergen. Foto: KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Prosjektledelse ved KODE Kunstmuseer og komponisthjem

NIKU har prosjektlederrollen som kvalitetssikrer og prosjektleder i flytteprosjektet ved KODE 1, Permanenten i Bergen. Prosjektet er også omtalt på TV2  og på museets Facebookside.

Støvrensing av samlingen utføres av konserveringsfirmaet Plowden & Smith (London). NIKU er primærkontakt og kvalitetssikrer for det utførte arbeidet.

I museets påfølgende flytteprosjekt, har NIKU prosjektlederrollen for dokumentasjon, registrering, pakking og flytting av samlingen til eksternt lager. Ansvaret innbefatter også bemanningsplan og HMS-ansvar.

Prosjektleder i NIKU er Nina Kjølsen Jernæs

Se også bilder fra prosjektet etterhvert på NIKU-konservatorenes instagramside og #KodeBergenFlytteprosjekt

 

  • Status
    Under arbeid
  • Oppdragsgiver
    KODE Museum og komponisthjem
  • Tidsperiode
    2018-
Før arbeidet begynte, gjorde NIKU analyser og undersøkelser av omfanget av skadene på deler av samlingen på KODE1, Permanenten.
Analyser Før arbeidet begynte, gjorde NIKU analyser og undersøkelser av omfanget av skadene på deler av samlingen på KODE1, Permanenten.
Noen gjenstander er mer omfattende å rense enn andre. Her brukes tilpasset utsyr som ikke skader gjenstanden
Tilpasset utstyr Noen gjenstander er mer omfattende å rense enn andre. Her brukes tilpasset utstyr som ikke skader gjenstanden. Arbeidet utføres av Plowden & Smith. Foto: NIKU

Siste nytt