Nina Kjølsen Jernæs fra NIKU jobber på KODE i Bergen.

Har renset ferdig på KODE 1

Nå er de støvskadede gjenstandene på Permanenten nå ferdig renset og snart plassert trygt i riktig magasin.

Synes du denne saken er like spennende som oss? Del denne saken Facebook Twitter

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) ble i 2018 engasjert som prosjektleder for registrerings-, rense- og flytteprosjektet ved KODE 1 som også er kjent som Permanenten. Bygningen er en del av KODE kunstmuseer og komponisthjem.

En støvskade i 2017 gikk ut over gjenstander i en rekke rom.

– Her gjør NIKU en kvalitetssikring av arbeidet, mens vi også er kontaktperson mellom selskapet som gjør rensingen og KODE Kunstmuseer og komponisthjem sier Nina Kjølsen Jernæs. Huner konservator og har ledet prosjektet ved KODE kunstmuseer og komponisthjem.

 

Se mer av NIKUs arbeid ved KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Hva må man gjøre når kunst blir skadet?

Når uhellet først er ute mener Kjølsen Jernæs at det kan være viktig å søke bistand for å få oversikt og gode råd om hvilke grep man bør ta.

– Uhell kan skje, uansett museum eller samling. Det kan være vanskelig å håndtere på egen hånd, både for store og små museer, sier Kjølsen Jernæs

– Det hjelper å ha gode rutiner på plass og skyndte seg langsomt slik at det blir tatt gode avveielser underveis, sier hun.

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) ble i 2018 engasjert som prosjektleder for registrerings-, rense- og flytteprosjektet ved KODE 1 som også er kjent som Permanenten. Bygningen er en del av KODE kunstmuseer og komponisthjem.
VariasjonMuseet er et kunstindustrimuseum som har veldig stor variasjon i kunst og gjenstander.
Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) ble i 2018 engasjert som prosjektleder for registrerings-, rense- og flytteprosjektet ved KODE 1 som også er kjent som Permanenten. Bygningen er en del av KODE kunstmuseer og komponisthjem.
Pakking og flyttingNIKU har også bidratt med prosjektledelse for pakking og lagring av gjenstander.

Har ryddet opp og forbedret lagring av kunst på KODE

Alle gjenstander på Permanenten ved KODE er nå rene og uten skader fra uhellet i 2016. I tillegg er snart alle gjenstandene trygt forvart under gode forhold.

– Dette prosjektet har også vært med og bidratt til at museet har økt kvaliteten på oppbevaring av den støvberørte samlingen, sier Kjølsen Jernæs.