Retusjering av MA skulpturer_lav
Retusjering Karen Mengshoel retusjerer et middelalderkrusifiks fra Gjerstad kirke, Osterøy i Hordaland. Skulpturen er datert mellom 1280-1350.

Retusjering av middelalderskulpturer gjennom tidene

I 2017 undersøkte konservatorer fra NIKU hvilken informasjon som ligger i eldre konserveringsrapporter. Tilgjengelige rapporter fra perioden 1970-2016 som omhandlet retusjering av middelladerskulpturer i norske kirker ble systematisert.

Her pekte de på hovedtendenser innenfor retusjeringsteknikker og endringer i tråd med utvikling av faget i den gjeldende tidsperioden. Men et annet, overraskende spennende element, var å se på utviklingen i selve rapportskrivingen.

Prosjektets del 2 omfattet hvilken historie som ligger i tidligere rapportskriving etter behandling og særlig retusjering av middelalderskulpturer ved norske museer. Formålet med prosjektet var å se om det finnes ulikheter i tilnærming til retusjering mellom de ulike museene og sammenligne resultatene med retusjering av skulpturer som skulle tilbake til kirkene, som de undersøkte i  del 1.

Resultater fra begge forskningsprosjektene er publisert i tidsskriftet Collegium Medievale utgitt i 2017 og 2019.

Prosjektledere: Karen Mengshoel (del 1), Nina Kjølsen Jernæs (del 2)

  • Status
    Ferdigstilt
  • Finansiert av
    Forskningsrådet
  • Tidsperiode
    2017-2019