Retusjering av MA skulpturer_lav
Retusjering Karen Mengshoel retusjerer et middelalderkrusifiks fra Gjerstad kirke, Osterøy i Hordaland. Skulpturen er datert mellom 1280-1350.

Retusjering av middelalderskulpturer gjennom tidene

I 2017 undersøkte konservatorer fra NIKU hvilken informasjon som ligger i eldre konserveringsrapporter. Tilgjengelige rapporter fra perioden 1970-2016 som omhandlet retusjering av middelladerskulpturer i norske kirker ble systematisert.

Her pekte de på hovedtendenser innenfor retusjeringsteknikker og endringer i tråd med utvikling av faget i den gjeldende tidsperioden. Men et annet, overraskende spennende element, var å se på utviklingen i selve rapportskrivingen.

Prosjektets del 2 omfattet hvilken historie som ligger i tidligere rapportskriving etter behandling og særlig retusjering av middelalderskulpturer ved norske museer. Formålet med prosjektet var å se om det finnes ulikheter i tilnærming til retusjering mellom de ulike museene og sammenligne resultatene med retusjering av skulpturer som skulle tilbake til kirkene, som de undersøkte i  del 1.

Resultater fra begge forskningsprosjektene er publisert i tidsskriftet Collegium Medievale utgitt i 2017 og 2019.

Prosjektledere: Karen Mengshoel (del 1), Nina Kjølsen Jernæs (del 2)

  • Status
    Ferdigstilt
  • Finansiert av
    Forskningsrådet
  • Tidsperiode
    2017-2019
Retusjering Nina Kjølsen Jernæs retusjerer en helgenfigur fra Gjerstad kirke, Osterøy i Hordaland. Skulpturen er datert til første halvdel av 1400-tallet.
Helgenskulptur Detalj av helgenskulptur fra midten av 1400-tallet etter retusjering på NIKUs atelier 2015
Jesu fot blir retusjert Strekretusjene på krusifikset skal være usynlige på avstand, men lett identifiserbare på nært hold. Dermed kan alle se hva som er nytt og hva som er gammelt.