Hidra kirke på Hidra i Vest-Agder er et eksempel på en kirke som står på et svært værhardt sted. Vurderinger av kirkens beliggenhet, tilstand, materialer og mulige fremtidige klimarelaterte skader er utført i dette prosjektet.
Værhardt Hidra kirke på Hidra i Vest-Agder er et eksempel på en kirke som står på et svært værhardt sted. Vurderinger av kirkens beliggenhet, tilstand, materialer og mulige fremtidige klimarelaterte skader er utført i dette prosjektet.

Klimasikring av listeførte kirker i Agderfylkene

I samarbeid med Vest-Agder og Aust-Agder fylkeskommune har NIKU gjennomført et klimasikringsprosjekt for utvalgte listeførte kirker i Agderfylkene.

Det ble gjort en vurdering av fremtidig klima i området basert på tilgjengelig informasjon og hvorvidt det finnes spesiell klimarelatert risiko for bygningene som for eksempel økt fuktbelastning og høyere temperatur.

Basert på de gjennomførte undersøkelsene ble det foreslått et sikringsprogram med anbefaling om tiltak og eventuell overvåking for de aktuelle kirkene, inkludert interiør og omgivelser.

Det overordnete målet med prosjektet er å vurdere kirkene med det formål at de skal kunne forvaltes uten risiko for verditap gjennom klimaforandringer de nærmeste årene.

Les rapporten her: Klimasikring av listeførte kirker i Agder (PDF)

Prosjektleder: Fredrik Berg

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Vest-Agder Fylkeskommune
  • Tidsperiode
    2018-2019