Bjorvasstaua Bjorvassstaua er en del av Holmen gård, med frihåndsdekor på alle flater fra 1771.

Rådgivning for rengjøring av bemalt interiør

NIKU har laget et arbeidsdokument for eierne av fredede Holmen gård med råd for rengjøring og vedlikehold av bemalte overflater.

Gården har frihåndsdekor fra 1770-årene samt andre dekorerte flater. Overflatene med dekor i limfarge og oljelasurer kan ikke vaskes, men rengjøres på andre måter. Nøkkelord for slik rengjøring er forsiktighet og årvåkenhet.

Arbeidsdokumentet inneholder konkrete råd og hva man bør passe på for ikke å skade overflatene. Det inkluderer også råd knyttet til produkter, utførelse og hyppighet.

Prosjektleder: Nina Kjølsen Jernæs

  • Status
    Ferdigstilt
  • Oppdragsgiver
    Gjerstad historielag
  • Tidsperiode
    Juni 2020